Cách chuyển đổi DOCX sang TIFF bằng Java REST API

Hướng dẫn ngắn này chỉ cho bạn cách chuyển đổi DOCX thành TIFF bằng Java REST API. DOCX là một định dạng tệp được tạo bởi Microsoft Word và được sử dụng cho các tài liệu soạn thảo văn bản. Nó là một tiêu chuẩn dựa trên XML để tạo và lưu trữ tài liệu, đồng thời là định dạng kế thừa của định dạng DOC. Các tệp DOCX có thể được mở bằng Microsoft Word và hầu hết các trình xử lý văn bản khác, bao gồm Open Office và Apple Pages.

Trong khi, TIFF (Định dạng tệp hình ảnh được gắn thẻ) là định dạng tệp để lưu trữ hình ảnh đồ họa raster, phổ biến trong giới nghệ sĩ đồ họa, ngành xuất bản và nhiếp ảnh gia. Nó có thể được sử dụng để lưu trữ các hình ảnh bitmap có kích thước lên tới 4GB và cung cấp hỗ trợ cho các lớp và nhiều trang. Các tệp TIFF cũng được sử dụng để lưu trữ đồ họa chất lượng cao và có thể được nén bằng cách nén không mất dữ liệu. Nếu bạn cần Chuyển đổi DOCX sang TIFF trong Java Low Code API thì điều này có thể đạt được với sự trợ giúp của đoạn mã sau.

Điều kiện tiên quyết

Các bước để chuyển đổi DOCX sang TIFF trong Java REST API

  1. Đặt Client ID và Client Secret cho API
  2. Tạo một đối tượng của lớp WordsAPI với thông tin xác thực của ứng dụng khách
  3. Chỉ định tệp đầu vào và đầu ra
  4. Đọc tệp DOCX đầu vào và tải lên bộ nhớ đám mây
  5. Tạo phiên bản WordsAPI với các định dạng tệp đầu vào và đầu ra
  6. Gọi phương thức convertDocument để Chuyển đổi DOCX sang TIFF bằng API REST
  7. Lưu tệp TIFF đầu ra trên đĩa cục bộ

Mã để chuyển đổi DOCX sang TIFF trong Java Low Code API

Mẫu mã hiển thị ở trên giúp bạn chuyển đổi DOCX sang TIFF bằng Java REST API. Bạn chỉ cần tải lên tệp DOCX với sự trợ giúp của Aspose.Words REST API SDK và tải xuống tệp TIFF đầu ra để lưu cục bộ.

Chuyển đổi DOCX sang TIFF ở trên có thể được sử dụng với bất kỳ ứng dụng không có mã hoặc mã thấp nào trên bất kỳ nền tảng nào.

Bạn có thể tìm thấy tính năng tương tự trong chủ đề sau: Cách chuyển đổi PDF sang DOCX bằng Java REST API

 Tiếng Việt