Cách chuyển đổi DOCX sang PDF bằng Java REST API

Hướng dẫn nhanh này trình bày chi tiết cách chuyển đổi DOCX sang PDF bằng Java REST API. DOCX là định dạng tệp được Microsoft Word 2007 trở lên sử dụng. Đây là định dạng tệp dựa trên XML dựa trên tiêu chuẩn Open XML và sử dụng phần mở rộng tệp .docx. Các tệp DOCX nhỏ hơn các tệp tiền nhiệm của chúng (tệp DOC) và được thiết kế để giúp chia sẻ và cộng tác dễ dàng hơn. Chúng có thể chứa văn bản, hình ảnh, bảng, biểu đồ và dữ liệu khác.

Xét rằng, tệp PDF (Định dạng Tài liệu Di động) là một loại tài liệu do Adobe tạo ra để duy trì định dạng của tài liệu bất kể ứng dụng hoặc hệ điều hành được sử dụng để tạo tài liệu đó. Các tệp PDF có thể được xem, in và chia sẻ dễ dàng, đồng thời chúng cũng có thể được bảo vệ bằng mật khẩu và được ký điện tử. Nếu bạn yêu cầu Chuyển đổi DOCX sang PDF trong Java Low Code API thì có thể thực hiện tương tự với sự trợ giúp của mã mẫu này.

Điều kiện tiên quyết

Các bước để chuyển đổi DOCX sang PDF trong Java REST API

  1. Đặt Client ID và Client Secret cho API
  2. Tạo một phiên bản của lớp WordsAPI với thông tin đăng nhập của ứng dụng khách
  3. Chỉ định tệp đầu vào và đầu ra
  4. Đọc tệp DOCX đầu vào và tải lên bộ nhớ đám mây
  5. Tạo một đối tượng WordsAPI với các định dạng tệp đầu vào và đầu ra
  6. Gọi phương thức convertDocument để Chuyển đổi DOCX sang PDF bằng API REST
  7. Lưu tệp PDF đầu ra trên đĩa cục bộ

Mã để chuyển đổi DOCX sang PDF trong Java Low Code API

Mẫu mã hiển thị ở trên cho phép bạn chuyển đổi DOCX sang PDF bằng Java REST API. Bạn chỉ cần nhập tệp DOCX với sự trợ giúp của Aspose.Words REST API SDK và tải xuống tệp PDF đầu ra để lưu cục bộ.

Chuyển đổi DOCX sang PDF ở trên có thể được khai thác với bất kỳ ứng dụng không có mã hoặc mã thấp nào trên Windows, Linux hoặc Mac.

Bạn có thể tìm thấy tính năng tương tự trong chủ đề sau: Cách chuyển đổi PDF sang XLSX bằng Java REST API

 Tiếng Việt