Cách chuyển đổi PDF sang XLSX bằng Java REST API

Hướng dẫn này chỉ cho bạn cách chuyển đổi PDF sang XLSX bằng Java REST API. Tệp PDF (Định dạng Tài liệu Di động) là một loại tệp thường được sử dụng cho các tài liệu kỹ thuật số. Nó được Adobe Systems phát triển vào năm 1993 và được sử dụng để xem, in và chia sẻ tài liệu. Các tệp PDF không phụ thuộc vào nền tảng, nghĩa là chúng có thể được mở trên bất kỳ hệ điều hành nào, bao gồm Mac, Windows, iOS và Android. Ngoài ra, chúng thường được sử dụng cho các biểu mẫu điện tử, chữ ký số và chia sẻ tài liệu an toàn khác.

Tuy nhiên, XLSX là định dạng tệp do Microsoft tạo để lưu trữ tài liệu bảng tính. Đây là định dạng mặc định cho Microsoft Office Excel 2007 và các phiên bản mới hơn, và nó dựa trên định dạng Open XML (Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng). Các tệp XLSX sử dụng định dạng Microsoft Office Open XML, là định dạng tệp dựa trên XML được nén ZIP. Chúng cũng hoàn toàn tương thích với mọi phiên bản Microsoft Excel, kể cả các phiên bản cũ hơn. Nếu bạn quan tâm đến Chuyển đổi PDF sang XLSX trong Java Low Code API thì điều này có thể được thực hiện với sự trợ giúp của mã được cung cấp bên dưới.

Điều kiện tiên quyết

Các bước để chuyển đổi PDF sang XLSX trong Java REST API

  1. Đặt Client ID và Client Secret cho API
  2. Tạo một đối tượng của lớp PdfApi với thông tin đăng nhập của khách hàng
  3. Chỉ định tệp đầu vào và đầu ra
  4. Đọc tệp PDF đầu vào và tải lên bộ nhớ đám mây
  5. Sử dụng đối tượng pdfApi với định dạng tệp đầu vào và đầu ra
  6. Gọi phương thức putPdfInStorageToXlsx để Chuyển đổi PDF sang XLSX bằng API REST
  7. Lưu tệp XLSX đầu ra trên đĩa cục bộ

Mã chuyển đổi PDF sang XLSX trong Java Low Code API

Mã được hiển thị ở trên cho phép bạn chuyển đổi PDF sang XLSX bằng Java REST API. Bạn chỉ cần cung cấp tệp PDF với sự trợ giúp của Aspose.PDF REST API SDK và tải xuống tệp XLSX đầu ra để lưu cục bộ.

Tính năng Chuyển đổi PDF sang XLSX này có thể được đưa vào sử dụng với bất kỳ ứng dụng không có mã hoặc mã thấp nào trên Windows, Linux hoặc Mac.

Chủ đề sau khám phá một tính năng tương tự cũng có thể hữu ích: Cách chuyển đổi BMP sang WEBP bằng Java REST API

 Tiếng Việt