Cách chuyển đổi DOC sang HTML bằng API Java REST

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi DOC thành HTML bằng Java REST API trên đám mây. Để xuất DOC sang định dạng HTML, chúng tôi đang sử dụng Aspose.Words cho Java Cloud SDK. Nếu bạn yêu cầu Chuyển đổi DOC sang HTML trong Java Low Code API thì việc này có thể được thực hiện với sự trợ giúp của mã và các bước bên dưới.

Điều kiện tiên quyết

Các bước để chuyển đổi DOC sang HTML trong Java REST API

  1. Đặt ID khách hàng và Bí mật khách hàng cho API
  2. Tạo một đối tượng của lớp WordsAPI với thông tin đăng nhập của khách hàng
  3. Chỉ định tập tin đầu vào và đầu ra
  4. Đọc tệp DOC đầu vào và tải lên bộ nhớ đám mây
  5. Tạo một phiên bản WordsAPI với các định dạng tệp đầu vào và đầu ra
  6. Gọi phương thức convertDocument để Chuyển đổi DOC sang HTML bằng REST API
  7. Lưu tệp HTML đầu ra trên đĩa cục bộ

Mã chuyển đổi DOC sang HTML trong Java Low Code API

Đoạn mã trên giúp bạn chuyển đổi DOC sang HTML bằng Java REST API. Bạn chỉ cần cung cấp tệp DOC với sự trợ giúp của Aspose.Words REST API SDK cho Java và tải xuống tệp HTML đầu ra để lưu cục bộ bằng cách sử dụng API chuyển đổi Aspose trực tuyến.

Tính năng Chuyển đổi DOC sang HTML này có thể được sử dụng với bất kỳ ứng dụng không có mã hoặc mã thấp nào trên Windows, Linux hoặc Mac.

Bạn có thể tìm thấy tính năng tương tự trong chủ đề sau: Cách chuyển đổi DOCX sang HTML bằng API Java REST

 Tiếng Việt