Cách chuyển đổi PDF sang TIFF bằng API Java REST

Trong hướng dẫn đơn giản và dễ dàng này, bạn sẽ hiểu cách chuyển đổi PDF thành TIFF bằng Java REST API trên đám mây. Để xuất PDF sang định dạng TIFF, chúng tôi đang sử dụng Aspose.PDF cho Java Cloud SDK. Nếu bạn yêu cầu Chuyển đổi PDF sang TIFF trong Java Low Code API thì việc này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng mã mẫu sau và các bước đơn giản.

Điều kiện tiên quyết

Các bước để chuyển đổi PDF sang TIFF trong Java REST API

  1. Đặt ID khách hàng và Bí mật khách hàng cho API
  2. Tạo một phiên bản của lớp pdfApi với thông tin đăng nhập của khách hàng
  3. Chỉ định tập tin đầu vào và đầu ra
  4. Đọc tệp PDF đầu vào và tải lên bộ nhớ đám mây
  5. Tạo một phiên bản pdfApi với các định dạng tệp đầu vào và đầu ra
  6. Gọi phương thức putPageConvertToTiff để Chuyển đổi PDF sang TIFF bằng REST API
  7. Lưu tệp TIFF đầu ra trên đĩa cục bộ

Mã chuyển đổi PDF sang TIFF trong Java Low Code API

Mẫu mã hiển thị ở trên giúp bạn chuyển đổi PDF sang TIFF bằng API Java REST. Bạn chỉ cần tải tệp PDF lên với sự trợ giúp của Aspose.PDF REST API SDK cho Java và tải xuống tệp TIFF đầu ra để lưu cục bộ bằng cách sử dụng API chuyển đổi Aspose trực tuyến.

Chuyển đổi PDF sang TIFF này có thể được sử dụng với bất kỳ ứng dụng không có mã hoặc mã thấp nào trên bất kỳ nền tảng nào.

Liên kết sau đây hiển thị một tính năng tương tự có thể hữu ích cho bạn: Cách chuyển đổi PDF sang XLSX bằng API Java REST

 Tiếng Việt