Cách chuyển đổi PDF sang PPTX bằng Java REST API

Hướng dẫn này giúp bạn hiểu cách chuyển đổi PDF thành PPTX bằng Java REST API trên đám mây. Để xuất PDF sang định dạng PPTX, chúng tôi đang sử dụng Aspose.PDF cho Java Cloud SDK. Nếu bạn cần Chuyển đổi PDF sang PPTX trong Java Low Code API thì bạn có thể thực hiện tương tự bằng cách sử dụng mã và các bước bên dưới.

Điều kiện tiên quyết

Các bước để chuyển đổi PDF sang PPTX trong Java REST API

  1. Đặt ID khách hàng và Bí mật khách hàng cho API
  2. Tạo một đối tượng của lớp pdfApi với thông tin đăng nhập của khách hàng
  3. Chỉ định tập tin đầu vào và đầu ra
  4. Đọc tệp PDF đầu vào và tải lên bộ nhớ đám mây
  5. Tạo một phiên bản pdfApi với các định dạng tệp đầu vào và đầu ra
  6. Gọi phương thức putPdfInStorageToPptx để Chuyển đổi PDF sang PPTX bằng REST API
  7. Lưu tệp PPTX đầu ra trên đĩa cục bộ

Mã chuyển đổi PDF sang PPTX trong Java Low Code API

Mã mẫu được chia sẻ ở trên hỗ trợ bạn chuyển đổi PDF sang PPTX bằng API Java REST. Bạn chỉ cần cung cấp tệp PDF với sự trợ giúp của Aspose.PDF REST API SDK cho Java và tải xuống tệp PPTX đầu ra để lưu cục bộ bằng cách sử dụng API chuyển đổi Aspose trực tuyến.

Chuyển đổi PDF sang PPTX này có thể được sử dụng với bất kỳ ứng dụng không có mã hoặc mã thấp nào trên bất kỳ nền tảng nào.

Bạn có thể tìm thấy tính năng tương tự trong chủ đề sau: Cách chuyển đổi PDF sang DOCX bằng API Java REST

 Tiếng Việt