Cách chuyển đổi PDF sang PNG bằng API Java REST

Hướng dẫn từng bước này chỉ cho bạn cách chuyển đổi PDF thành PNG bằng Java REST API trên đám mây. Để xuất PDF sang định dạng PNG, chúng tôi đang sử dụng Aspose.PDF cho Java Cloud SDK. Nếu bạn cần Chuyển đổi PDF sang PNG trong Java Low Code API thì việc này có thể được thực hiện với sự trợ giúp của các bước và đoạn mã sau.

Điều kiện tiên quyết

Các bước để chuyển đổi PDF sang PNG trong Java REST API

  1. Đặt ID khách hàng và Bí mật khách hàng cho API
  2. Tạo một phiên bản của lớp pdfApi với thông tin đăng nhập của khách hàng
  3. Chỉ định tập tin đầu vào và đầu ra
  4. Đọc tệp PDF đầu vào và tải lên bộ nhớ đám mây
  5. Tạo một đối tượng pdfApi với các định dạng tệp đầu vào và đầu ra
  6. Gọi phương thức putPageConvertToPng để Chuyển đổi PDF sang PNG bằng REST API
  7. Lưu tệp PNG đầu ra trên đĩa cục bộ

Mã chuyển đổi PDF sang PNG trong Java Low Code API

Mã mẫu ở trên cho phép bạn chuyển đổi PDF sang PNG bằng API Java REST. Bạn chỉ cần cung cấp tệp PDF với sự trợ giúp của Aspose.PDF REST API SDK cho Java và tải xuống tệp PNG đầu ra để lưu cục bộ bằng cách sử dụng API chuyển đổi Aspose trực tuyến.

Chuyển đổi PDF sang PNG ở trên có thể được sử dụng với bất kỳ ứng dụng không có mã hoặc mã thấp nào trên Windows, Linux hoặc Mac.

Bạn có thể tìm thấy một tính năng liên quan khác tại URL sau: Cách chuyển đổi PDF sang XLSX bằng API Java REST

 Tiếng Việt