Cách chuyển đổi PDF sang PDFA bằng API Java REST

Hướng dẫn ngắn bên dưới trình bày chi tiết cách chuyển đổi PDF thành PDFA bằng Java REST API trên đám mây. Để xuất PDF sang định dạng PDFA, chúng tôi đang sử dụng Aspose.PDF cho Java Cloud SDK. Nếu bạn quan tâm đến Chuyển đổi PDF sang PDFA trong Java Low Code API thì bạn có thể thực hiện tương tự bằng cách sử dụng mã và các bước bên dưới.

Điều kiện tiên quyết

Các bước để chuyển đổi PDF sang PDFA trong Java REST API

  1. Đặt ID khách hàng và Bí mật khách hàng cho API
  2. Tạo một đối tượng của lớp pdfApi với thông tin đăng nhập của khách hàng
  3. Chỉ định tập tin đầu vào và đầu ra
  4. Đọc tệp PDF đầu vào và tải lên bộ nhớ đám mây
  5. Tạo một phiên bản pdfApi với các định dạng tệp đầu vào và đầu ra
  6. Gọi phương thức putPdfInStorageToPdfA để Chuyển đổi PDF sang PDFA bằng REST API
  7. Lưu tệp PDFA đầu ra trên đĩa cục bộ

Mã chuyển đổi PDF sang PDFA trong Java Low Code API

Mã hiển thị ở trên hỗ trợ bạn chuyển đổi PDF sang PDFA bằng API Java REST. Trong mã này, chúng tôi đang chuyển đổi PDF sang PDF/A-1a, tuy nhiên bạn có thể chuyển đổi sang PDF/A-1b và các định dạng khác bằng cách cung cấp loại thích hợp cho phương pháp. Bạn chỉ cần nhập tệp PDF với sự trợ giúp của Aspose.PDF REST API SDK cho Java và tải xuống tệp PDF/A đầu ra để lưu cục bộ bằng cách sử dụng API chuyển đổi Aspose trực tuyến.

Việc chuyển đổi PDF sang PDFA ở trên có thể được thực hiện với bất kỳ ứng dụng không có mã hoặc mã thấp nào trên bất kỳ hệ điều hành nào.

Vui lòng xem tính năng liên quan tại liên kết sau: Cách chuyển đổi PDF sang XLSX bằng API Java REST

 Tiếng Việt