Cách chuyển đổi PDF sang MobiXML bằng API Java REST

Hướng dẫn ngắn này chỉ cho bạn cách chuyển đổi PDF thành MobiXML bằng Java REST API trên đám mây. Để xuất PDF sang định dạng MobiXML, chúng tôi đang sử dụng Aspose.PDF cho Java Cloud SDK. Nếu bạn muốn Chuyển đổi PDF sang MobiXML trong Java Low Code API thì bạn có thể đạt được điều này bằng cách sử dụng các bước và mã bên dưới.

Điều kiện tiên quyết

Các bước để chuyển đổi PDF sang MobiXML trong Java REST API

  1. Đặt ID khách hàng và Bí mật khách hàng cho API
  2. Tạo một đối tượng của lớp pdfApi với thông tin đăng nhập của khách hàng
  3. Chỉ định tập tin đầu vào và đầu ra
  4. Đọc tệp PDF đầu vào và tải lên bộ nhớ đám mây
  5. Tạo một đối tượng pdfApi với các định dạng tệp đầu vào và đầu ra
  6. Gọi phương thức putPdfInStorageToMobiXml để Chuyển đổi PDF sang MobiXML bằng REST API
  7. Lưu tệp MobiXML đầu ra trên đĩa cục bộ

Mã chuyển đổi PDF sang MobiXML trong Java Low Code API

Đoạn mã được cung cấp trên trang này hỗ trợ bạn chuyển đổi PDF sang MobiXML bằng API Java REST. Bạn chỉ cần tải lên tệp PDF với sự trợ giúp của Aspose.PDF REST API SDK cho Java và tải xuống tệp MobiXML đầu ra để lưu cục bộ bằng cách sử dụng API chuyển đổi Aspose trực tuyến.

Tính năng Chuyển đổi PDF sang MobiXML này có thể được sử dụng với bất kỳ ứng dụng không có mã hoặc mã thấp nào trên bất kỳ hệ điều hành nào.

Bạn cũng có thể xem một tính năng tương tự khác tại trang sau: Cách chuyển đổi PDF sang XLSX bằng API Java REST

 Tiếng Việt