Cách chuyển đổi PDF sang HTML bằng API Java REST

Trong hướng dẫn ngắn này, bạn sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi PDF thành HTML bằng Java REST API trên đám mây. Để xuất PDF sang định dạng HTML, chúng tôi đang sử dụng Aspose.PDF cho Java Cloud SDK. Nếu bạn muốn Chuyển đổi PDF sang HTML trong Java Low Code API thì bạn có thể thực hiện tương tự bằng cách sử dụng đoạn mã sau cùng với các bước.

Điều kiện tiên quyết

Các bước để chuyển đổi PDF sang HTML trong Java REST API

  1. Đặt ID khách hàng và Bí mật khách hàng cho API
  2. Tạo một phiên bản của lớp pdfApi với thông tin đăng nhập của khách hàng
  3. Chỉ định tập tin đầu vào và đầu ra
  4. Đọc tệp PDF đầu vào và tải lên bộ nhớ đám mây
  5. Tạo một phiên bản pdfApi với các định dạng tệp đầu vào và đầu ra
  6. Gọi phương thức putPdfInStorageToHtml để Chuyển đổi PDF sang HTML bằng REST API
  7. Lưu tệp HTML đầu ra trên đĩa cục bộ

Mã chuyển đổi PDF sang HTML trong Java Low Code API

Đoạn mã được cung cấp trong bài đăng này cho phép bạn chuyển đổi PDF sang HTML bằng API Java REST. Bạn chỉ cần cung cấp tệp PDF với sự trợ giúp của Aspose.PDF REST API SDK cho Java và tải xuống tệp HTML đầu ra để lưu cục bộ bằng cách sử dụng API chuyển đổi Aspose trực tuyến.

Quá trình chuyển đổi PDF sang HTML ở trên có thể được thực hiện với bất kỳ ứng dụng không có mã hoặc mã thấp nào trên Windows, Linux hoặc Mac.

Bạn có thể tìm thấy một tính năng liên quan khác tại URL sau: Cách chuyển đổi PDF sang XLSX bằng API Java REST

 Tiếng Việt