Cách chuyển đổi PDF sang GIF bằng API Java REST

Trong hướng dẫn đơn giản và dễ dàng này, bạn sẽ hiểu cách chuyển đổi PDF thành GIF bằng Java REST API trên đám mây. Để xuất định dạng PDF sang GIF, chúng tôi đang sử dụng Aspose.PDF cho Java Cloud SDK. Nếu bạn cần Chuyển đổi PDF sang GIF trong Java Low Code API thì điều tương tự có thể được thực hiện với sự trợ giúp của các bước và mã bên dưới.

Điều kiện tiên quyết

Các bước để chuyển đổi PDF sang GIF trong Java REST API

  1. Đặt ID khách hàng và Bí mật khách hàng cho API
  2. Tạo một đối tượng của lớp pdfApi với thông tin đăng nhập của khách hàng
  3. Chỉ định tập tin đầu vào và đầu ra
  4. Đọc tệp PDF đầu vào và tải lên bộ nhớ đám mây
  5. Tạo một phiên bản pdfApi với các định dạng tệp đầu vào và đầu ra
  6. Gọi phương thức putPageConvertToGif để Chuyển đổi PDF sang GIF bằng REST API
  7. Lưu tệp GIF đầu ra trên đĩa cục bộ

Mã chuyển đổi PDF sang GIF trong Java Low Code API

Mã được cung cấp ở trên cho phép bạn chuyển đổi PDF sang GIF bằng API Java REST. Bạn chỉ cần cung cấp tệp PDF với sự trợ giúp của Aspose.PDF REST API SDK cho Java và tải xuống tệp GIF đầu ra để lưu cục bộ bằng cách sử dụng API chuyển đổi Aspose trực tuyến.

Tính năng Chuyển đổi PDF sang GIF ở trên có thể được khai thác bằng bất kỳ ứng dụng không có mã hoặc mã thấp nào trên bất kỳ nền tảng nào.

Bạn cũng có thể kiểm tra chủ đề liên quan tại liên kết sau: Cách chuyển đổi PDF sang DOCX bằng API Java REST

 Tiếng Việt