Cách chuyển đổi PDF sang EMF bằng API Java REST

Hướng dẫn này chỉ cho bạn cách chuyển đổi PDF thành EMF bằng Java REST API trên đám mây. Để xuất PDF sang định dạng EMF, chúng tôi đang sử dụng Aspose.PDF cho Java Cloud SDK. Nếu bạn yêu cầu Chuyển đổi PDF sang EMF trong Java Low Code API thì điều tương tự có thể được thực hiện với sự trợ giúp của các bước và mã bên dưới.

Điều kiện tiên quyết

Các bước để chuyển đổi PDF sang EMF trong Java REST API

  1. Đặt ID khách hàng và Bí mật khách hàng cho API
  2. Tạo một phiên bản của lớp pdfApi với thông tin đăng nhập của khách hàng
  3. Chỉ định tập tin đầu vào và đầu ra
  4. Đọc tệp PDF đầu vào và tải lên bộ nhớ đám mây
  5. Tạo một phiên bản pdfApi với các định dạng tệp đầu vào và đầu ra
  6. Gọi phương thức putPageConvertToEmf để Chuyển đổi PDF sang EMF bằng REST API
  7. Lưu tệp EMF đầu ra trên đĩa cục bộ

Mã chuyển đổi PDF sang EMF trong Java Low Code API

Mã mẫu được chia sẻ ở trên cho phép bạn chuyển đổi PDF sang EMF bằng API Java REST. Bạn chỉ cần cung cấp tệp PDF với sự trợ giúp của Aspose.PDF REST API SDK cho Java và tải xuống tệp EMF đầu ra để lưu cục bộ bằng cách sử dụng API chuyển đổi Aspose trực tuyến.

Tính năng Chuyển đổi PDF sang EMF ở trên có thể bị khai thác bằng bất kỳ ứng dụng không có mã hoặc mã thấp nào trên Windows, Linux hoặc Mac.

Vui lòng xem tính năng liên quan tại liên kết sau: Cách chuyển đổi PDF sang DOCX bằng API Java REST

 Tiếng Việt