Cách chuyển đổi WMF sang PDF bằng Java REST API

Hướng dẫn ngắn này chỉ cho bạn cách chuyển đổi WMF sang PDF bằng Java REST API. WMF (Siêu tệp Windows) là định dạng tệp đồ họa được sử dụng để lưu trữ đồ họa vector và hình ảnh bitmap. Nó được phát triển bởi Microsoft và thường được sử dụng cho clipart, logo và các loại hình ảnh đồ họa khác. Các tệp WMF thường được sử dụng trong các ứng dụng Windows, chẳng hạn như Microsoft Word và PowerPoint.

Xét rằng, PDF (Định dạng Tài liệu Di động) là một định dạng tệp do Adobe Systems phát triển để trao đổi tài liệu. Các tệp PDF được sử dụng để trình bày và trao đổi tài liệu một cách đáng tin cậy, độc lập với phần mềm, phần cứng hoặc hệ điều hành. Các tệp PDF chứa văn bản, hình ảnh và thông tin khác, tất cả được kết hợp thành một tệp có thể được chia sẻ trên nhiều thiết bị. Nếu bạn muốn Chuyển đổi WMF sang PDF trong Java Low Code API thì có thể thực hiện tương tự với sự trợ giúp của đoạn mã sau.

Điều kiện tiên quyết

Các bước để chuyển đổi WMF sang PDF trong Java REST API

  1. Đặt Client ID và Client Secret cho API
  2. Tạo một thể hiện của lớp ImagingAPI với thông tin xác thực của ứng dụng khách
  3. Chỉ định tệp đầu vào và đầu ra
  4. Đọc tệp WMF đầu vào và tải lên bộ nhớ đám mây
  5. Tạo một phiên bản ConvertImageRequest với các định dạng tệp đầu vào và đầu ra
  6. Gọi phương thức convertImage để Chuyển đổi WMF sang PDF bằng API REST
  7. Lưu tệp PDF đầu ra trên đĩa cục bộ

Mã để chuyển đổi WMF sang PDF trong Java Low Code API

Mã mẫu trong bài đăng này cho phép bạn chuyển đổi WMF sang PDF bằng Java REST API. Bạn chỉ phải nhập tệp WMF với sự trợ giúp của Aspose.Imaging REST API SDK và tải xuống tệp PDF đầu ra để lưu cục bộ.

Tính năng Chuyển đổi WMF sang PDF này có thể được sử dụng với bất kỳ ứng dụng không có mã hoặc mã thấp nào trên Windows, Linux hoặc Mac.

Bạn có thể tìm thấy tính năng tương tự trong chủ đề sau: Cách chuyển đổi SVG sang PDF bằng Java REST API

 Tiếng Việt