Cách chuyển đổi SVG sang PDF bằng Java REST API

This tutorial shows you how to convert SVG to PDF with Java REST API. SVG (Scalable Vector Graphics) is an XML-based vector image format for two-dimensional graphics with support for interactivity and animation. The SVG specification is an open standard developed by the World Wide Web Consortium (W3C) since 1999. Hình ảnh SVG và hành vi của chúng được xác định trong tệp văn bản XML. Điều này có nghĩa là chúng có thể được tìm kiếm, lập chỉ mục, viết kịch bản và nén.

Trong khi, PDF (Định dạng Tài liệu Di động) là định dạng tệp được sử dụng để trình bày và trao đổi tài liệu một cách đáng tin cậy, độc lập với phần mềm, phần cứng hoặc hệ điều hành. Các tệp PDF chứa văn bản, hình ảnh, dữ liệu và đồ họa và được tạo bằng Adobe Acrobat, Acrobat Capture hoặc các sản phẩm tương tự. Có thể xem và in các tệp PDF bằng phần mềm Adobe Reader miễn phí. Nếu bạn quan tâm đến Chuyển đổi SVG sang PDF trong Java Low Code API thì bạn có thể thực hiện điều tương tự bằng cách sử dụng đoạn mã sau.

Điều kiện tiên quyết

Các bước để chuyển đổi SVG sang PDF trong Java REST API

  1. Đặt Client ID và Client Secret cho API
  2. Tạo một thể hiện của lớp ImagingAPI với thông tin xác thực của ứng dụng khách
  3. Chỉ định tệp đầu vào và đầu ra
  4. Đọc tệp SVG đầu vào và tải lên bộ nhớ đám mây
  5. Tạo một phiên bản ConvertImageRequest với các định dạng tệp đầu vào và đầu ra
  6. Gọi phương thức convertImage để Chuyển đổi SVG sang PDF bằng API REST
  7. Lưu tệp PDF đầu ra trên đĩa cục bộ

Mã để chuyển đổi SVG sang PDF trong Java Low Code API

Mã mẫu ở trên cho phép bạn chuyển đổi SVG sang PDF bằng Java REST API. Bạn chỉ cần cung cấp tệp SVG với sự trợ giúp của Aspose.Imaging REST API SDK và tải xuống tệp PDF đầu ra để lưu cục bộ.

Chuyển đổi SVG sang PDF này có thể bị khai thác với bất kỳ ứng dụng không có mã hoặc mã thấp nào trên Windows, Linux hoặc Mac.

Bạn cũng có thể xem một tính năng tương tự khác tại trang sau: Cách chuyển đổi WEBP sang PDF bằng Java REST API

 Tiếng Việt