Cách chuyển đổi SVG sang BMP bằng Java REST API

Hướng dẫn ngắn này chỉ cho bạn cách chuyển đổi SVG sang BMP bằng Java REST API. SVG (Đồ họa vectơ có thể mở rộng) là định dạng hình ảnh vectơ dựa trên XML dành cho đồ họa 2D hỗ trợ tính tương tác và hoạt ảnh. Định dạng SVG được hỗ trợ rộng rãi bởi nhiều trình duyệt khác nhau và được thiết kế để tối ưu hóa cho việc in ấn. Nó là một tiêu chuẩn mở được phát triển bởi World Wide Web Consortium (W3C).

Tuy nhiên, định dạng tệp BMP, còn được gọi là tệp hình ảnh bitmap hoặc định dạng tệp bitmap độc lập với thiết bị (DIB), là tệp hình ảnh đồ họa raster được sử dụng để lưu trữ hình ảnh kỹ thuật số bitmap, độc lập với thiết bị hiển thị (chẳng hạn như bộ điều hợp đồ họa), đặc biệt là trên hệ điều hành Microsoft Windows và OS/2. Các tệp BMP có khả năng lưu trữ hình ảnh kỹ thuật số 2D với độ sâu màu lên tới 24 bit. Các tệp BMP là các hình ảnh dựa trên raster bao gồm một lưới hình chữ nhật gồm các pixel màu, còn được gọi là bitmap. Nếu bạn yêu cầu Chuyển đổi SVG sang BMP trong Java Low Code API thì bạn có thể thực hiện điều tương tự với sự trợ giúp của mẫu sau.

Điều kiện tiên quyết

Các bước để chuyển đổi SVG sang BMP trong Java REST API

  1. Đặt Client ID và Client Secret cho API
  2. Tạo một thể hiện của lớp ImagingAPI với thông tin xác thực của ứng dụng khách
  3. Chỉ định tệp đầu vào và đầu ra
  4. Đọc tệp SVG đầu vào và tải lên bộ nhớ đám mây
  5. Tạo một đối tượng ConvertImageRequest với các định dạng tệp đầu vào và đầu ra
  6. Gọi phương thức convertImage để Chuyển đổi SVG sang BMP bằng API REST
  7. Lưu tệp BMP đầu ra trên đĩa cục bộ

Mã để chuyển đổi SVG sang BMP trong Java Low Code API

Đoạn mã mẫu được chỉ định ở trên cho phép bạn chuyển đổi SVG thành BMP bằng Java REST API. Bạn chỉ cần cung cấp tệp SVG với sự trợ giúp của Aspose.Imaging REST API SDK và tải xuống tệp BMP đầu ra để lưu cục bộ.

Tính năng Chuyển đổi SVG sang BMP này có thể được đưa vào sử dụng với bất kỳ ứng dụng không có mã hoặc mã thấp nào trên bất kỳ hệ điều hành nào.

Vui lòng xem một tính năng có liên quan tại liên kết sau: Cách chuyển đổi JPG sang TIFF bằng Java REST API

 Tiếng Việt