Cách chuyển đổi JPG sang TIFF bằng Java REST API

Hướng dẫn này chỉ cho bạn cách chuyển đổi JPG sang TIFF bằng Java REST API. JPG (hoặc JPEG) là định dạng tệp hình ảnh phổ biến được sử dụng để lưu trữ và hiển thị hình ảnh kỹ thuật số. Nó là viết tắt của Joint Photographic Experts Group và được đặt theo tên của ủy ban đã tạo ra tiêu chuẩn. Định dạng này hỗ trợ màu 24 bit và có khả năng lưu trữ nhiều độ sâu màu. Nó thường được sử dụng để lưu trữ ảnh hoặc đồ họa màu phức tạp khác.

Tuy nhiên, TIFF (Định dạng tệp hình ảnh được gắn thẻ) là định dạng tệp đồ họa raster được sử dụng để lưu trữ hình ảnh kỹ thuật số chất lượng cao. Nó thường được sử dụng để quét ảnh và các hình ảnh khác, cũng như lưu ảnh có độ sâu màu cao. Các tệp TIFF có thể được nén bằng thuật toán nén không mất dữ liệu, cho phép nhiều tùy chọn về chất lượng hình ảnh và kích thước tệp. Nếu bạn muốn Chuyển đổi từ JPG sang TIFF trong Java Low Code API thì điều này có thể được thực hiện với sự trợ giúp của đoạn mã sau.

Điều kiện tiên quyết

Các bước để chuyển đổi JPG sang TIFF trong Java REST API

  1. Đặt Client ID và Client Secret cho API
  2. Tạo một đối tượng của lớp ImagingAPI với thông tin xác thực của ứng dụng khách
  3. Chỉ định tệp đầu vào và đầu ra
  4. Đọc tệp JPG đầu vào và tải lên bộ nhớ đám mây
  5. Tạo một đối tượng ConvertImageRequest với các định dạng tệp đầu vào và đầu ra
  6. Gọi phương thức convertImage để Chuyển đổi JPG sang TIFF bằng API REST
  7. Lưu tệp TIFF đầu ra trên đĩa cục bộ

Mã chuyển đổi từ JPG sang TIFF trong Java Low Code API

Đoạn mã được chỉ định ở trên cho phép bạn chuyển đổi JPG sang TIFF bằng Java REST API. Bạn chỉ cần tải lên tệp JPG với sự trợ giúp của Aspose.Imaging REST API SDK và tải xuống tệp TIFF đầu ra để lưu cục bộ.

Chuyển đổi JPG sang TIFF ở trên có thể được thực hiện với bất kỳ ứng dụng không có mã hoặc mã thấp nào trên bất kỳ hệ điều hành nào.

Một tính năng liên quan cũng có thể hữu ích cho bạn: Cách chuyển đổi GIF sang TIFF bằng Java REST API

 Tiếng Việt