Cách chuyển đổi JPG sang PDF bằng Java REST API

Hướng dẫn từng bước này chỉ cho bạn cách chuyển đổi JPG sang PDF bằng Java REST API. JPG (còn được gọi là JPEG) là định dạng tệp hình ảnh phổ biến được sử dụng để lưu trữ ảnh kỹ thuật số, đồ họa và hình ảnh. Đây là một định dạng phổ biến cho đồ họa web và thường được sử dụng để lưu trữ ảnh kỹ thuật số do kích thước nhỏ và tốc độ nén cao. Hình ảnh JPG thường được tạo bằng phương pháp nén mất dữ liệu, nghĩa là một số dữ liệu hình ảnh sẽ bị mất khi tệp được lưu.

Mặt khác, PDF (Định dạng Tài liệu Di động) là một định dạng tệp do Adobe Systems phát triển vào năm 1993 để trình bày tài liệu, bao gồm định dạng văn bản và hình ảnh, theo cách độc lập với phần mềm ứng dụng, phần cứng và hệ điều hành. Các tệp PDF thường được sử dụng cho hướng dẫn sử dụng sản phẩm, biểu mẫu đăng ký và biểu mẫu thuế. Nếu bạn muốn Chuyển đổi JPG sang PDF trong Java Low Code API thì điều này có thể được thực hiện với sự trợ giúp của mã được cung cấp bên dưới.

Điều kiện tiên quyết

Các bước để chuyển đổi JPG sang PDF trong Java REST API

  1. Đặt Client ID và Client Secret cho API
  2. Tạo một đối tượng của lớp ImagingAPI với thông tin xác thực của ứng dụng khách
  3. Chỉ định tệp đầu vào và đầu ra
  4. Đọc tệp JPG đầu vào và tải lên bộ nhớ đám mây
  5. Tạo một đối tượng ConvertImageRequest với các định dạng tệp đầu vào và đầu ra
  6. Gọi phương thức convertImage để Chuyển đổi JPG sang PDF bằng API REST
  7. Lưu tệp PDF đầu ra trên đĩa cục bộ

Mã chuyển đổi JPG sang PDF trong Java Low Code API

Mẫu mã hiển thị ở trên cho phép bạn chuyển đổi JPG sang PDF bằng Java REST API. Bạn chỉ phải cung cấp tệp JPG với sự trợ giúp của Aspose.Imaging REST API SDK và tải xuống tệp PDF đầu ra để lưu cục bộ.

Tính năng Chuyển đổi JPG sang PDF này có thể được sử dụng với bất kỳ ứng dụng không có mã hoặc mã thấp nào trên bất kỳ thiết bị hoặc máy tính nào.

Bạn có thể tìm thấy một tính năng liên quan khác tại URL sau: Cách chuyển đổi BMP sang JPG bằng Java REST API

 Tiếng Việt