Cách chuyển đổi BMP sang JPG bằng Java REST API

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi BMP sang JPG bằng Java REST API. BMP (Bitmap) là định dạng tệp hình ảnh được sử dụng để lưu trữ hình ảnh kỹ thuật số bitmap, đặc biệt là trên hệ điều hành Microsoft Windows và OS/2. Định dạng tệp có thể lưu trữ hình ảnh kỹ thuật số 2D lên tới 10.000 x 10.000 pixel ở màu RGB 24 bit, cho phép hiển thị tới 16,7 triệu màu. Định dạng tệp BMP là một trong những định dạng hình ảnh lâu đời nhất được sử dụng ngày nay và được sử dụng rộng rãi để thao tác hình ảnh đơn giản, chẳng hạn như thay đổi kích thước, cắt xén và chuyển đổi sang các định dạng hình ảnh khác.

Trong khi đó, JPG hoặc JPEG là viết tắt của Nhóm chuyên gia chụp ảnh chung và là một loại định dạng tệp hình ảnh. Đây là một lựa chọn phổ biến để lưu trữ ảnh kỹ thuật số do kích thước tệp nhỏ và chất lượng hình ảnh cao. Các tệp JPG được nén ở mức cao và thường được sử dụng cho đồ họa web và các hình ảnh trực tuyến khác. Nếu bạn yêu cầu Chuyển đổi BMP sang JPG trong Java Low Code API thì có thể thực hiện tương tự với sự trợ giúp của mẫu sau.

Điều kiện tiên quyết

Các bước để chuyển đổi BMP sang JPG trong Java REST API

  1. Đặt Client ID và Client Secret cho API
  2. Tạo một thể hiện của lớp ImagingAPI với thông tin xác thực của ứng dụng khách
  3. Chỉ định tệp đầu vào và đầu ra
  4. Đọc tệp BMP đầu vào và tải lên bộ nhớ đám mây
  5. Tạo một đối tượng ConvertImageRequest với các định dạng tệp đầu vào và đầu ra
  6. Gọi phương thức convertImage để Chuyển đổi BMP sang JPG bằng API REST
  7. Lưu tệp JPG đầu ra trên đĩa cục bộ

Mã để chuyển đổi BMP sang JPG trong Java Low Code API

Mã được cung cấp ở trên cho phép bạn chuyển đổi BMP sang JPG bằng Java REST API. Bạn chỉ cần cung cấp tệp BMP với sự trợ giúp của Aspose.Imaging REST API SDK và tải xuống tệp JPG đầu ra để lưu cục bộ.

Chuyển đổi BMP sang JPG này có thể được sử dụng với bất kỳ ứng dụng không có mã hoặc mã thấp nào trên Windows, Linux hoặc Mac.

Bạn có thể tìm thấy tính năng tương tự trong chủ đề sau: Cách chuyển đổi BMP sang PDF bằng Java REST API

 Tiếng Việt