Cách chuyển đổi EMF sang PDF bằng Java REST API

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách chuyển đổi EMF sang PDF bằng Java REST API. EMF là viết tắt của Định dạng siêu tệp nâng cao và đây là một loại định dạng tệp đồ họa vector được sử dụng trong Microsoft Windows. Nó tương tự như định dạng tệp WMF, nhưng là phiên bản nâng cao hỗ trợ các tính năng bổ sung như màu sắc, tô màu chuyển sắc, khử răng cưa và độ trong suốt. Các tệp EMF có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, từ bản vẽ CAD đến ảnh kỹ thuật số.

Tuy nhiên, PDF (Định dạng Tài liệu Di động) là định dạng tệp do Adobe Systems phát triển dưới dạng định dạng tệp chung để xem, in và chia sẻ tài liệu. Tài liệu PDF được tạo bằng Adobe Acrobat, Acrobat Capture hoặc các sản phẩm tương tự. Định dạng tệp PDF giữ nguyên định dạng tài liệu và cho phép chia sẻ tệp. Các tệp PDF thường được sử dụng để phân phối tài liệu điện tử vì tệp PDF giữ lại chính xác bố cục của tài liệu gốc. Nếu bạn quan tâm đến Chuyển đổi EMF sang PDF trong Java Low Code API thì điều này có thể được thực hiện với sự trợ giúp của mã được cung cấp bên dưới.

Điều kiện tiên quyết

Các bước để chuyển đổi EMF sang PDF trong Java REST API

  1. Đặt Client ID và Client Secret cho API
  2. Tạo một đối tượng của lớp ImagingAPI với thông tin xác thực của ứng dụng khách
  3. Chỉ định tệp đầu vào và đầu ra
  4. Đọc tệp EMF đầu vào và tải lên bộ nhớ đám mây
  5. Tạo một đối tượng ConvertImageRequest với các định dạng tệp đầu vào và đầu ra
  6. Gọi phương thức convertImage để Chuyển đổi EMF sang PDF bằng API REST
  7. Lưu tệp PDF đầu ra trên đĩa cục bộ

Mã để chuyển đổi EMF sang PDF trong Java Low Code API

Đoạn mã được chỉ định ở trên cho phép bạn chuyển đổi EMF sang PDF bằng Java REST API. Bạn chỉ cần cung cấp tệp EMF với sự trợ giúp của Aspose.Imaging REST API SDK và tải xuống tệp PDF đầu ra để lưu cục bộ.

Chuyển đổi EMF sang PDF này có thể được khai thác với bất kỳ ứng dụng không có mã hoặc mã thấp nào trên bất kỳ nền tảng nào.

Một tính năng liên quan cũng có thể hữu ích cho bạn: Cách chuyển đổi WMF sang PDF bằng Java REST API

 Tiếng Việt