Cách chuyển đổi BMP sang PDF bằng Java REST API

Hướng dẫn ngắn bên dưới trình bày chi tiết cách chuyển đổi BMP sang PDF bằng Java REST API. Định dạng tệp BMP (còn được gọi là tệp ảnh bitmap hoặc tệp ảnh bitmap độc lập với thiết bị) là tệp ảnh đồ họa raster được sử dụng để lưu trữ ảnh kỹ thuật số. Đây là một trong những định dạng tệp hình ảnh được sử dụng phổ biến nhất trên hệ điều hành Windows. Các tệp BMP không được nén, có nghĩa là chúng chứa nhiều dữ liệu hình ảnh chi tiết và chiếm nhiều dung lượng ổ đĩa hơn đáng kể so với các định dạng tệp hình ảnh khác, chẳng hạn như JPEG hoặc PNG.

Mặc dù, PDF (Định dạng Tài liệu Di động) là một định dạng tệp do Adobe phát triển vào những năm 1990 để xem và trao đổi tài liệu một cách đáng tin cậy, không phụ thuộc vào phần mềm, phần cứng hoặc hệ điều hành được sử dụng để tạo ra chúng. Các tệp PDF thường được sử dụng cho các tài liệu như hướng dẫn sử dụng, sách điện tử, biểu mẫu đăng ký và tài liệu được quét, có thể xem được trên bất kỳ máy tính nào có trình xem PDF. Các tệp PDF cũng thường được sử dụng để in vì chúng duy trì định dạng của tài liệu gốc bất kể máy in hoặc khổ giấy được sử dụng.

Nếu bạn quan tâm đến Chuyển đổi BMP sang PDF trong Java Low Code API thì điều này có thể được thực hiện với sự trợ giúp của mẫu sau.

Điều kiện tiên quyết

Các bước để chuyển đổi BMP sang PDF trong Java REST API

  1. Đặt Client ID và Client Secret cho API
  2. Tạo một đối tượng của lớp ImagingAPI với thông tin xác thực của ứng dụng khách
  3. Chỉ định tệp đầu vào và đầu ra
  4. Đọc tệp BMP đầu vào và tải lên bộ nhớ đám mây
  5. Tạo một đối tượng ConvertImageRequest với các định dạng tệp đầu vào và đầu ra
  6. Gọi phương thức convertImage để Chuyển đổi BMP sang PDF bằng API REST
  7. Lưu tệp PDF đầu ra trên đĩa cục bộ

Mã để chuyển đổi BMP sang PDF trong Java Low Code API

Đoạn mã được cung cấp trên trang này cho phép bạn chuyển đổi BMP sang PDF bằng Java REST API. Bạn chỉ cần cung cấp tệp BMP với sự trợ giúp của Aspose.Imaging REST API SDK và tải xuống tệp PDF đầu ra để lưu cục bộ.

Chuyển đổi BMP sang PDF ở trên có thể được đưa vào sử dụng với bất kỳ ứng dụng không có mã hoặc mã thấp nào trên bất kỳ thiết bị hoặc máy tính nào.

 Tiếng Việt