Konwertuj DOCX na PNG za pomocą interfejsu API NET REST

W tym krótkim samouczku opisano, jak przekonwertować DOCX na PNG za pomocą interfejsu API NET REST. Wywołaj Aspose.Words for C# Cloud SDK, aby opracować konwerter do zmiany DOCX na PNG za pomocą interfejsu API C# REST. Postępuj bezpłatnie zgodnie z instrukcjami i przykładowym kodem transformacji online na dowolnej platformie obsługującej ten zestaw SDK.

Warunek wstępny

Kroki, aby przekonwertować plik DOCX na PNG za pomocą interfejsu API C# Low Code

  1. Utwórz instancję klasy Konfiguracja i ustaw identyfikator klienta oraz klucz tajny
  2. Utwórz instancję obiektu WordsAPI, korzystając z konfiguracji niestandardowej
  3. Ustaw nazwy wejściowych plików DOCX i wyjściowych plików PNG i załaduj źródłowy plik DOCX do strumienia plików
  4. Utwórz instancję obiektu ConvertDocumentRequest i ustaw strumień pliku
  5. Użyj funkcji ConvertDocument, aby przekonwertować DOCX na PNG
  6. Zapisz wyjściowy plik PNG na dysku lokalnym

Powyższe kroki wyjaśniają proces zmiany formatu pliku z DOCX na PNG za pomocą interfejsu API C# Low Code. Ten proces wymaga identyfikatora/tajnego klucza klienta do utworzenia instancji obiektu konfiguracji w celu zainicjowania obiektu WordsApi. W kolejnym kroku wczytaj źródłowy plik DOCX do strumienia pliku i wywołaj metodę ConvertDocument() korzystając ze strumienia odczytanego pliku przed zapisaniem wyjściowego pliku PNG na dysku lokalnym.

Kod do konwersji Word DOCX na PNG za pomocą interfejsu API NET REST

Użyj tego przykładowego kodu, aby przekształcić DOCX w PNG za pomocą interfejsu API C# REST w dowolnym systemie operacyjnym, takim jak macOS, Linux lub Windows, w celu opracowania aplikacji bez kodu lub z małą ilością kodu. Możesz wypróbować inne wywołania API, takie jak WordsApi.RenderParagraph() z RenderParagraphRequest, aby wyrenderować określony akapit w żądanym formacie.

W tym temacie nauczyliśmy się konwertować plik DOCX na PNG za pomocą interfejsu API C# Low Code. Jeśli jesteś zainteresowany konwersją pliku DOCX do TIFF, zapoznaj się z artykułem o tym, jak przekonwertuj Word na TIFF za pomocą NET REST API.

 Polski