Jak utworzyć konto Aspose Cloud i uzyskać klucze API

W tym samouczku krok po kroku pokażemy, jak utworzyć nowe konto dla niskokodowych interfejsów API REST Aspose Cloud. Po utworzeniu konta będziesz mógł wyświetlić pulpit nawigacyjny i uzyskać klucze API itp.

Kroki, aby utworzyć konto Aspose Cloud APIs

  1. Iść do Dashboard.Aspose.Cloud
  2. Zostaniesz przekierowany na stronę pojedynczego logowania
  3. Kliknij opcję Zarejestruj się, aby założyć nowe konto
  4. Zaloguj się po utworzeniu konta
  5. Utwórz nową aplikację w panelu kontrolnym
  6. Wybierz domyślną pamięć
  7. Uzyskaj identyfikator klienta i sekret klienta z sekcji Poświadczenia klienta w aplikacji

Once you have got the client credentials after creating an account, you should be able to use these API access details with REST API calls.

 Polski