Konwertuj Word na TIFF za pomocą NET REST API

W tym krótkim samouczku opisano, jak przekonwertować Word na TIFF za pomocą interfejsu NET REST API w chmurze. Skorzystaj z zestawu Aspose.Words for C# Cloud SDK, aby wyeksportować dokument plików Word do formatu TIFF. Podano wszystkie kroki i przykładowy kod umożliwiający opracowanie konwertera DOC na TIFF z interfejsem API języka C# Low Code.

Warunek wstępny

Kroki, aby przekonwertować plik Word na TIFF za pomocą interfejsu API C# Low Code

  1. Ustaw identyfikator klienta i sekret klienta dla interfejsu API w obiekcie konfiguracji
  2. Utwórz instancję klasy WordsAPI z określoną konfiguracją
  3. Określ pliki wejściowe i wyjściowe
  4. Odczytaj wejściowy plik DOC do strumienia plików
  5. Utwórz obiekt ConvertDocumentRequest przy użyciu strumienia pliku
  6. Wywołaj metodę ConvertDocument, aby przekonwertować DOC na TIFF przy użyciu obiektu ConvertDocumentRequest
  7. Zapisz wyjściowy plik TIFF na dysku lokalnym

Powyższe kroki wyjaśniają proces transformacji formatu pliku z DOC na TIFF za pomocą NET REST API. Rozpocznij proces od utworzenia obiektu klasy WordsApi poprzez podanie sekretu klienta i identyfikatora klienta w obiekcie konfiguracyjnym, wczytanie źródłowego pliku Word DOC do strumienia pamięci i utworzenie obiektu ConvertDocumentRequest ze strumieniem pamięci i formatem pliku. W ostatnim kroku wywołaj metodę ConvertDocument() i zapisz zwrócony strumień jako plik TIFF na dysku lokalnym.

Kod do konwersji programu Word do formatu TIFF za pomocą interfejsu API C# REST

Powyższy przykładowy kod pozwala opracować Konwerter Worda na TIFF za pomocą interfejsu API C# Low Code i można go wykorzystać w dowolnej aplikacji bez kodu lub z małą ilością kodu w dowolnym systemie operacyjnym, takim jak macOS, Linux lub Windows. Możesz zmodyfikować dokument wejściowy przed konwersją, na przykład usunąć zakres tekstu za pomocą metody RemoveRange(), zastąpić część tekstu za pomocą funkcji ApplyWithText() i wstawić znak wodny za pomocą wywołania API InsertWatermark().

Możesz także sprawdzić powiązany temat pod następującym linkiem: Jak przekonwertuj Word DOC na Markdown za pomocą NET REST API.

 Polski