Konwertuj pliki PDF na BMP za pomocą interfejsu API NET REST

W tym krótkim samouczku pokazano, jak przekonwertować PDF na BMP za pomocą interfejsu NET REST API w chmurze. Aby przekonwertować plik PDF na BMP za pomocą interfejsu API C# Low Code, używamy Aspose.PDF dla pakietu SDK C# Cloud. To zadanie można wykonać, korzystając z przykładowego kodu i podanych kroków.

Warunek wstępny

Kroki, aby przekonwertować plik PDF na mapę bitową za pomocą interfejsu API C# Low Code

  1. Ustaw identyfikator klienta i klucz tajny klienta dla interfejsu API
  2. Utwórz obiekt klasy PdfApi z poświadczeniami klienta
  3. Określ pliki wejściowe i wyjściowe
  4. Przeczytaj wejściowy plik PDF i prześlij go do magazynu w chmurze
  5. Wywołaj metodę PutPageConvertToBmp dla określonego numeru strony, aby Konwertować plik PDF na BMP za pomocą interfejsu API Net REST
  6. Pobierz i zapisz wyjściowy plik BMP na dysku lokalnym

Kod do konwersji pliku PDF do formatu BMP za pomocą interfejsu API C# Low Code

Powyższy fragment kodu umożliwia konwersję pliku PDF na plik bitmapowy za pomocą interfejsu API C# REST. Wystarczy wprowadzić plik PDF za pomocą pakietu SDK Aspose.PDF REST API dla C# i pobrać wyjściowy plik BMP, aby zapisać go lokalnie za pomocą interfejsu API konwersji Aspose online.

Z tej funkcji konwersji plików PDF na BMP można korzystać w przypadku aplikacji bez kodu lub aplikacji o niskim kodzie na dowolnej platformie.

Podobną funkcję można znaleźć w następującym temacie: Jak Konwertuj pliki PDF na XLS za pomocą interfejsu API NET REST.

 Polski