Konwertuj pliki PDF na XLS za pomocą interfejsu API C# REST

W tym samouczku opisano krok po kroku, jak przekonwertować PDF na XLS za pomocą interfejsu API C# REST w chmurze. Aby wyeksportować plik PDF do formatu XLS, używamy Aspose.PDF dla C# Cloud SDK. Jeśli potrzebujesz konwersji plików PDF na XLS w C# Low Code API, to samo można wykonać za pomocą poniższych kroków i fragmentu kodu.

Warunek wstępny

Kroki, aby przekonwertować plik PDF na XLS w interfejsie API C# REST

  1. Ustaw identyfikator klienta i klucz tajny klienta dla interfejsu API
  2. Utwórz instancję klasy pdfApi z poświadczeniami klienta
  3. Określ pliki wejściowe i wyjściowe
  4. Przeczytaj wejściowy plik PDF i prześlij go do magazynu w chmurze
  5. Wywołaj metodę PutPdfInStorageToXls, aby konwertować plik PDF na XLS przy użyciu interfejsu API REST
  6. Zapisz wyjściowy plik XLS na dysku lokalnym

Kod do konwersji plików PDF na XLS w C# API Low Code

Kod pokazany powyżej pomaga przekonwertować plik PDF na XLS za pomocą interfejsu API C# REST. Wystarczy przesłać plik PDF za pomocą pakietu SDK Aspose.PDF REST API dla C# i pobrać wyjściowy plik XLS, aby zapisać go lokalnie za pomocą interfejsu API konwersji Aspose online.

Powyższa konwersja plików PDF na XLS może być używana z dowolnymi aplikacjami bez kodu lub z małą ilością kodu na dowolnej platformie. Inną istotną funkcję można znaleźć pod następującym adresem URL: Jak Konwertuj pliki PDF na XML za pomocą interfejsu API C# REST.

 Polski