Konwertuj BMP na WEBP za pomocą NET REST API

Z tego szczegółowego artykułu dowiesz się, jak konwertować BMP na WEBP za pomocą NET REST API. Opracujemy konwerter BMP na WEBP z C# Low Code API, wykonując kompleksowe i uproszczone kroki wymienione w poniższych sekcjach. Opracowaną aplikację można zintegrować z dowolną aplikacją .NET obsługiwaną w środowiskach Windows, macOS lub Linux, a konwersję można przeprowadzić łatwo i bezpłatnie.

Warunek wstępny

Kroki, aby przekonwertować BMP na WEBP za pomocą interfejsu API NET REST

  1. Ustaw identyfikator klienta i klucz tajny klienta dla interfejsu API, aby przekonwertować BMP na WEBP
  2. Utwórz instancję klasy ImagingAPI z poświadczeniami klienta, aby przeprowadzić konwersję BMP do WEBP
  3. Określ źródłowe nazwy plików BMP i wyjściowych plików WEBP
  4. Przeczytaj źródłowy plik BMP i prześlij go do magazynu w chmurze
  5. Utwórz instancję ConvertImageRequest ze strumieniem pliku wejściowego i wyjściowym formatem WEBP
  6. Wywołaj metodę ConvertImage, aby przekonwertować BMP na WEBP za pomocą NET REST API
  7. Zapisz wyjściowy plik WEBP na dysku lokalnym ze zwróconym strumieniem odpowiedzi

Wyżej wymieniony proces przekształca typ pliku z BMP na WEBP za pomocą C# Low Code API. Rozpoczniemy od inicjalizacji konfiguracji SDK poprzez utworzenie obiektu klasy ImagingAPI. Następnie pobierzemy źródłowy plik BMP z dysku za pomocą FileStream i utworzymy instancję klasy ConvertImageRequest, która będzie dalej wykorzystywana do wykonywania konwersji do pliku WEBP przy użyciu metody ConvertImage().

Kod konwersji BMP do WEBP w API NET Low Code

Ten przykładowy kod umożliwia konwersję BMP na WEBP za pomocą C# Cloud API. Wystarczy udostępnić plik BMP za pomocą pakietu Aspose.Imaging REST API SDK i uzyskać przekonwertowany plik wyjściowy WEBP, aby zapisać go lokalnie. Możesz kontynuować proces konwersji, ustawiając właściwości, takie jak nazwa magazynu i folderu, podczas tworzenia obiektu ConvertImageRequest, który w tym przykładowym kodzie ma domyślnie ustawioną wartość null.

W tym temacie omówiliśmy przekształcenie BMP do WEBP za pomocą Cloud API. Jeśli jesteś zainteresowany konwersją BMP do TIFF, zapoznaj się z artykułem o tym, jak wykonać Konwertuj BMP na TIFF za pomocą NET REST API.

 Polski