Konwertuj BMP na TIFF za pomocą NET REST API

Z tego przejrzystego tematu dowiesz się, jak konwertować BMP na TIFF za pomocą interfejsu API NET REST. Stworzymy konwerter BMP na TIFF z C# Low Code API, wykonując szczegółowe i uproszczone kroki wymienione w poniższych sekcjach. Utworzoną aplikację można zintegrować z dowolną aplikacją .NET obsługiwaną w środowiskach Windows, Linux lub macOS, a konwersję można z łatwością przeprowadzić bezpłatnie.

Warunek wstępny

Kroki, aby przekonwertować BMP na TIFF za pomocą interfejsu API NET REST

  1. Ustaw identyfikator klienta i klucz tajny klienta dla interfejsu API, aby przekonwertować BMP na TIFF
  2. Utwórz instancję klasy ImagingAPI z poświadczeniami klienta, aby przeprowadzić konwersję BMP do TIFF
  3. Określ źródłowe nazwy plików BMP i wyjściowych plików TIFF
  4. Uzyskaj dostęp do źródłowego pliku BMP i prześlij go do magazynu w chmurze
  5. Utwórz instancję ConvertImageRequest ze strumieniem pliku wejściowego i wyjściowym formatem TIFF
  6. Wywołaj metodę ConvertImage, aby przekonwertować BMP na TIFF za pomocą NET REST API
  7. Zapisz wyjściowy plik TIFF na dysku lokalnym ze zwróconym strumieniem odpowiedzi

Powyższe kroki przekształcają typ pliku z BMP na TIFF za pomocą interfejsu API C# Low Code. Zaczniemy od inicjalizacji konfiguracji SDK poprzez utworzenie obiektu klasy ImagingAPI. Następnie uzyskamy dostęp do źródłowego pliku BMP za pomocą FileStream i utworzymy obiekt klasy ConvertImageRequest, który będzie dalej używany do wykonywania konwersji do formatu TIFF przy użyciu metody ConvertImage().

Kod do konwersji BMP do TIFF w API NET Low Code

Ten przykładowy kod umożliwia konwersję BMP na TIFF za pomocą C# Cloud API. Wystarczy dostarczyć plik BMP za pomocą pakietu Aspose.Imaging REST API SDK i uzyskać wyjściowy plik TIFF, aby zapisać go lokalnie. Możesz także dostosować proces konwersji, ustawiając różne właściwości, takie jak nazwa magazynu i folderu, podczas tworzenia obiektu ConvertImageRequest, który w tym przykładowym kodzie ma domyślnie ustawioną wartość null.

W tym artykule omówiliśmy przekształcenie BMP do TIFF za pomocą Cloud API. Jeśli jesteś zainteresowany konwersją BMP do PNG, zapoznaj się z artykułem o tym, jak wykonać Konwertuj BMP na PNG za pomocą interfejsu API NET REST.

 Polski