Konwertuj BMP na PNG za pomocą interfejsu API NET REST

W tym prostym temacie dowiesz się, jak przekonwertować BMP na PNG za pomocą NET REST API. Opracujemy konwerter BMP na PNG z API C# Low Code, postępując zgodnie ze szczegółowymi i prostymi wytycznymi wymienionymi w poniższej sekcji. Tę aplikację można połączyć z dowolną aplikacją .NET obsługiwaną w środowiskach Windows, Linux lub macOS, a konwersję można przeprowadzić bezpłatnie.

Warunek wstępny

Kroki, aby przekonwertować BMP na PNG za pomocą interfejsu API NET REST

  1. Ustaw identyfikator klienta i klucz tajny klienta dla interfejsu API, aby przekonwertować BMP na PNG
  2. Utwórz instancję klasy ImagingAPI z poświadczeniami klienta, aby przeprowadzić konwersję BMP do PNG
  3. Określ źródłowe nazwy plików BMP i wyjściowych plików PNG
  4. Przeczytaj źródłowy plik BMP i prześlij go do magazynu w chmurze
  5. Utwórz instancję ConvertImageRequest ze strumieniem pliku wejściowego i wyjściowym formatem PNG
  6. Wywołaj metodę ConvertImage, aby przekonwertować BMP na PNG za pomocą interfejsu API NET REST
  7. Zapisz wyjściowy plik PNG na dysku lokalnym ze zwróconym strumieniem odpowiedzi

Określone kroki przekształcają typ pliku z BMP na PNG za pomocą interfejsu API C# Low Code. Zaczniemy od inicjalizacji konfiguracji SDK poprzez utworzenie instancji klasy ImagingAPI. Następnie nastąpi uzyskanie dostępu do źródłowego pliku BMP za pomocą FileStream i utworzenie obiektu klasy ConvertImageRequest, który będzie dalej używany do wykonywania konwersji do pliku PNG przy użyciu metody ConvertImage().

Kod do konwersji BMP na PNG w API NET Low Code

Ten przykład pozwala przekonwertować BMP na PNG za pomocą C# Cloud API. Wystarczy dostarczyć plik BMP za pomocą pakietu SDK Aspose.Imaging REST API i pobrać wyjściowy plik PNG, aby zapisać go lokalnie. Możesz usprawnić proces konwersji, ustawiając różne argumenty podczas obiektu ConvertImageRequest, które w tym przykładowym kodzie mają domyślnie ustawioną wartość null.

W tym przykładzie nauczyliśmy się transformować BMP do PNG za pomocą Cloud API. Jeśli chcesz przekonwertować plik BMP na obraz JPEG, zapoznaj się z artykułem na temat sposobu Konwertuj BMP na JPEG za pomocą interfejsu API NET REST.

 Polski