Konwertuj BMP na JPEG za pomocą interfejsu API NET REST

W tym samouczku dowiesz się, jak przekonwertować BMP na JPEG za pomocą interfejsu API NET REST. Opracujemy konwerter BMP na JPEG z C# Low Code API, postępując zgodnie ze szczegółowymi i przejrzystymi krokami wymienionymi w następnej sekcji. Opracowaną aplikację można zintegrować z dowolną aplikacją .NET obsługiwaną w środowiskach Windows, Linux lub macOS, a konwersję można przeprowadzić bezpłatnie.

Warunek wstępny

Kroki, aby przekonwertować BMP na JPG za pomocą interfejsu API NET REST

  1. Ustaw identyfikator klienta i klucz tajny klienta dla interfejsu API, aby przekonwertować BMP na JPEG
  2. Utwórz instancję klasy ImagingAPI z poświadczeniami klienta, aby wykonać konwersję BMP do JPG
  3. Określ źródłowe nazwy plików BMP i wyjściowych plików JPEG
  4. Przeczytaj źródłowy plik BMP i prześlij go do magazynu w chmurze
  5. Utwórz instancję ConvertImageRequest ze strumieniem pliku wejściowego i wyjściowym formatem JPEG
  6. Wywołaj metodę ConvertImage, aby przekonwertować BMP na JPG za pomocą NET REST API
  7. Zapisz wyjściowy plik JPEG na dysku lokalnym ze zwróconym strumieniem odpowiedzi

Powyższe kroki przekształcają typ pliku z BMP na JPEG za pomocą interfejsu API C# Low Code. Zaczniemy od inicjalizacji konfiguracji SDK poprzez utworzenie obiektu klasy ImagingAPI. Następnie uzyskamy dostęp do źródłowego pliku BMP za pomocą FileStream i utworzymy obiekt klasy ConvertImageRequest, który będzie dalej używany do wykonywania konwersji do formatu JPEG przy użyciu metody ConvertImage().

Kod do konwersji BMP na JPG w API NET Low Code

Powyższy kod umożliwia konwersję BMP na JPEG za pomocą C# Cloud API. Wystarczy dostarczyć plik BMP za pomocą pakietu Aspose.Imaging REST API SDK i pobrać wyjściowy plik JPG, aby zapisać go lokalnie. Można również dostosować proces konwersji, ustawiając różne argumenty podczas obiektu ConvertImageRequest, które w tym przykładowym kodzie mają domyślnie ustawioną wartość null.

W tym temacie nauczyliśmy się transformować BMP do formatu JPEG za pomocą Cloud API. Jeśli jesteś zainteresowany konwersją BMP do formatu PDF, zapoznaj się z artykułem o tym, jak wykonać Konwertuj BMP na PDF za pomocą NET REST API.

 Polski