Konwertuj BMP na PDF za pomocą NET REST API

W tym krótkim temacie dowiesz się, jak przekonwertować BMP na PDF za pomocą NET REST API. Opracujemy konwerter BMP na PDF z C# Low Code API, wykonując szczegółowe i przejrzyste kroki wymienione w następnej sekcji. Aplikację tę można zintegrować z dowolną aplikacją .NET obsługiwaną w środowiskach Windows, Linux lub macOS, a konwersję można wykonać bezpłatnie.

Warunek wstępny

Kroki, aby przekonwertować BMP na format PDF za pomocą interfejsu API NET REST

  1. Ustaw identyfikator klienta i klucz tajny klienta dla interfejsu API, aby przekonwertować BMP na format PDF
  2. Utwórz instancję klasy ImagingAPI z poświadczeniami klienta, aby przeprowadzić konwersję BMP do formatu PDF
  3. Określ źródłowy plik BMP i wyjściowy plik PDF
  4. Przeczytaj źródłowy plik BMP i prześlij go do magazynu w chmurze
  5. Utwórz instancję ConvertImageRequest ze strumieniem pliku wejściowego i wyjściowym formatem PDF
  6. Wywołaj metodę ConvertImage, aby przekonwertować BMP na format PDF za pomocą interfejsu NET REST API
  7. Zapisz wyjściowy plik PDF na dysku lokalnym ze zwróconym strumieniem odpowiedzi

Wyżej wymienione kroki przekształcają typ pliku z BMP na PDF za pomocą interfejsu API C# Low Code. Rozpoczniemy od inicjalizacji konfiguracji SDK poprzez utworzenie obiektu klasy ImagingAPI. Następnie załadujemy źródłowy plik BMP za pomocą FileStream i utworzymy instancję obiektu klasy ConvertImageRequest, który będzie następnie używany do konwersji do pliku PDF przy użyciu metody ConvertImage().

Kod do konwersji BMP na PDF w API NET Low Code

Ten przykładowy kod umożliwia konwersję BMP do formatu PDF za pomocą C# Cloud API. Wystarczy dostarczyć plik BMP za pomocą pakietu Aspose.Imaging REST API SDK i pobrać wyjściowy plik PDF, aby zapisać go lokalnie. Można dodatkowo dostosować proces konwersji, ustawiając różne właściwości podczas tworzenia instancji obiektu ConvertImageRequest, które w tym przykładowym kodzie są domyślnie ustawione na wartość null.

W tym samouczku nauczyliśmy się transformować BMP do formatu PDF za pomocą Cloud API. Jeśli jesteś zainteresowany konwersją BMP do JPEG, zapoznaj się z artykułem o tym, jak wykonać Konwertuj BMP na JPEG za pomocą interfejsu API NET REST.

 Polski