Jak przekonwertować SVG na JPG za pomocą Java REST API

Ten krótki samouczek pokazuje, jak konwertować SVG na JPG za pomocą Java REST API. SVG oznacza Scalable Vector Graphics i jest rodzajem formatu pliku używanego do tworzenia i wyświetlania grafiki wektorowej w Internecie. Grafika wektorowa składa się z szeregu punktów, linii i kształtów, które można skalować bez utraty jakości obrazu. SVG jest szeroko stosowany do tworzenia logo, ikon, ilustracji, diagramów, wykresów i nie tylko.

Natomiast JPG (lub JPEG) oznacza Joint Photographic Experts Group i jest formatem pliku używanym do przechowywania zdjęć cyfrowych. Jest to popularny format kompresji i wyświetlania wysokiej jakości obrazów fotograficznych. Pliki JPG są mniejsze niż niektóre inne formaty plików graficznych, co ułatwia ich udostępnianie online. Jeśli chcesz konwertować SVG na JPG w Java Low Code API, możesz to osiągnąć za pomocą następującego fragmentu kodu.

Warunek wstępny

Kroki, aby przekonwertować SVG na JPG w Java REST API

  1. Ustaw identyfikator klienta i klucz tajny klienta dla interfejsu API
  2. Utwórz obiekt klasy ImagingAPI z poświadczeniami klienta
  3. Określ pliki wejściowe i wyjściowe
  4. Przeczytaj wejściowy plik SVG i prześlij go do chmury
  5. Utwórz instancję ConvertImageRequest z formatami plików wejściowych i wyjściowych
  6. Wywołaj metodę convertImage, aby Konwertować SVG na JPG przy użyciu REST API
  7. Zapisz wyjściowy plik JPG na dysku lokalnym

Kod do konwersji SVG na JPG w Java Low Code API

Prosty i łatwy fragment kodu podany na tej stronie umożliwia konwersję SVG do JPG za pomocą Java REST API. Wystarczy dostarczyć plik SVG za pomocą zestawu SDK API REST Aspose.Imaging i pobrać wyjściowy plik JPG, aby zapisać go lokalnie.

Powyższej konwersji SVG na JPG można używać z dowolnymi aplikacjami bez kodu lub z niskim kodem w dowolnym systemie operacyjnym.

Inną istotną funkcję można znaleźć pod następującym adresem URL: Jak przekonwertować JPG na PNG za pomocą Java REST API

 Polski