Jak przekonwertować JPG na PNG za pomocą Java REST API

Ten krótki samouczek pokazuje, jak konwertować JPG na PNG za pomocą Java REST API. JPG (lub JPEG) to popularny format pliku obrazu używany w fotografii cyfrowej. To skrót od Joint Photographic Experts Group i jest skompresowanym formatem pliku, który może przechowywać miliony kolorów. Jest powszechnie używany do przechowywania i przesyłania zdjęć w Internecie.

Natomiast PNG (Portable Network Graphics) to format pliku grafiki rastrowej obsługujący bezstratną kompresję danych. Jest to najpopularniejszy format obrazu używany w Internecie i jest szeroko stosowany do przechowywania grafiki i obrazów z przezroczystym tłem. Pliki PNG są znacznie mniejsze niż inne formaty obrazów, takie jak JPG, ale zachowują wysoki poziom jakości. Jeśli interesuje Cię konwersja JPG do PNG w Java Low Code API, to samo można osiągnąć za pomocą tego przykładowego kodu.

Warunek wstępny

Kroki, aby przekonwertować JPG na PNG w Java REST API

  1. Ustaw identyfikator klienta i klucz tajny klienta dla interfejsu API
  2. Utwórz instancję klasy ImagingAPI z poświadczeniami klienta
  3. Określ pliki wejściowe i wyjściowe
  4. Przeczytaj wejściowy plik JPG i prześlij go do chmury
  5. Utwórz obiekt ConvertImageRequest z formatami plików wejściowych i wyjściowych
  6. Wywołaj metodę convertImage, aby Konwertować JPG na PNG przy użyciu REST API
  7. Zapisz wyjściowy plik PNG na dysku lokalnym

Kod do konwersji JPG na PNG w Java Low Code API

Prosty i łatwy fragment kodu podany na tej stronie pomaga przekonwertować JPG na PNG za pomocą Java REST API. Wystarczy wprowadzić plik JPG za pomocą zestawu SDK API REST Aspose.Imaging i pobrać wyjściowy plik PNG, aby zapisać go lokalnie.

Ta funkcja konwersji JPG na PNG może być używana z dowolnymi aplikacjami bez kodu lub z niskim kodem w dowolnym systemie operacyjnym.

Sprawdź powiązaną funkcję pod następującym linkiem: Jak przekonwertować GIF na PNG za pomocą Java REST API

 Polski