Jak utworzyć konto Aspose Cloud i uzyskać klucze API

W tym samouczku krok po kroku pokażemy, jak utworzyć nowe konto dla niskokodowych interfejsów API REST Aspose Cloud. Po utworzeniu konta będziesz mógł przeglądać pulpit nawigacyjny i uzyskać klucze API itp.

Kroki, aby utworzyć konto API Aspose Cloud

  1. Iść do Dashboard.Aspose.Cloud
  2. Nastąpi przekierowanie do strony Single Sign On
  3. Kliknij Zarejestruj się, aby założyć nowe konto
  4. Zaloguj się po utworzeniu konta
  5. Utwórz nową aplikację na pulpicie nawigacyjnym
  6. Wybierz domyślną pamięć
  7. Uzyskaj identyfikator klienta i klucz tajny klienta z sekcji danych uwierzytelniających klienta w aplikacji

Once you have got the client credentials after creating an account, you should be able to use these API access details with REST API calls.

 Polski