Jak przekonwertować SVG na GIF za pomocą Java REST API

In this simple and easy tutorial, you’ll understand how to convert SVG to GIF with Java REST API. SVG (Scalable Vector Graphics) is an XML-based vector image format for two-dimensional graphics with support for interactivity and animation. The SVG specification is an open standard developed by the World Wide Web Consortium (W3C) since 1999. Obrazy SVG i ich zachowanie są zdefiniowane w plikach tekstowych XML. Oznacza to, że można je przeszukiwać, indeksować, tworzyć skrypty i kompresować. Jako pliki XML obrazy SVG można tworzyć i edytować za pomocą dowolnego edytora tekstu, a także oprogramowania do rysowania.

Jednak plik GIF (Graphics Interchange Format) jest rodzajem pliku obrazu, który jest kompresowany w celu skrócenia czasu przesyłania i jest powszechnie używany w Internecie do wyświetlania obrazów. Pliki GIF mogą zawierać do 8 bitów na piksel dla każdego obrazu, dzięki czemu pojedynczy obraz może odwoływać się do własnej palety do 256 różnych kolorów wybranych z 24-bitowej przestrzeni kolorów RGB. Pliki GIF mogą być również animowane, co pozwala na wykorzystanie ich jako krótkich animacji lub filmów o niskiej rozdzielczości. Jeśli chcesz konwertować SVG na GIF w Java Low Code API, to samo można zrobić za pomocą następującego fragmentu kodu.

Warunek wstępny

Kroki, aby przekonwertować SVG na GIF w Java REST API

  1. Ustaw identyfikator klienta i klucz tajny klienta dla interfejsu API
  2. Utwórz obiekt klasy ImagingAPI z poświadczeniami klienta
  3. Określ pliki wejściowe i wyjściowe
  4. Przeczytaj wejściowy plik SVG i prześlij go do chmury
  5. Utwórz obiekt ConvertImageRequest z formatami plików wejściowych i wyjściowych
  6. Wywołaj metodę convertImage, aby Konwertować SVG na GIF za pomocą REST API
  7. Zapisz wyjściowy plik GIF na dysku lokalnym

Kod do konwersji SVG na GIF w Java Low Code API

Przykładowy kod pokazany powyżej umożliwia konwersję SVG na GIF za pomocą Java REST API. Wystarczy dostarczyć plik SVG za pomocą zestawu SDK API REST Aspose.Imaging i pobrać wyjściowy plik GIF, aby zapisać go lokalnie.

Powyższą konwersję SVG na GIF można wykorzystać bez aplikacji bez kodu lub z niskim kodem w dowolnym systemie operacyjnym.

Poniższy link przedstawia podobną funkcję, która może Ci się przydać: Jak przekonwertować JPG na PSD za pomocą Java REST API

 Polski