Jak przekonwertować JPG na PSD za pomocą Java REST API

Poniższy samouczek krok po kroku pokazuje, jak konwertować JPG na PSD za pomocą Java REST API. JPG (znany również jako JPEG) to standard formatu plików służący do kompresji i przechowywania obrazów cyfrowych. Jest najczęściej używany do zdjęć cyfrowych i jest najpopularniejszym formatem obrazu używanym przez aparaty cyfrowe i inne urządzenia do przechwytywania obrazu. Format kompresuje pliki, eliminując zbędne dane i wykorzystując algorytmy kompresji danych, które zmniejszają rozmiar pliku bez znaczącego wpływu na jakość obrazu.

Podczas gdy plik PSD (Dokument programu Photoshop) jest domyślnym formatem używanym przez program Photoshop do zapisywania danych. Jest to zastrzeżony format pliku opracowany przez Adobe, który zawiera obraz bitmapowy i komponenty obrazu, takie jak warstwy z maskami, przestrzenie kolorów, profile ICC, przezroczystość, tekst, kanały alfa i kolory dodatkowe. Pliki PSD są powszechnie używane do tworzenia grafiki i logo dla stron internetowych i innych mediów cyfrowych. Jeśli chcesz przekonwertować JPG na PSD w Java Low Code API, możesz to zrobić za pomocą następującego przykładu.

Warunek wstępny

Kroki, aby przekonwertować JPG na PSD w Java REST API

  1. Ustaw identyfikator klienta i klucz tajny klienta dla interfejsu API
  2. Utwórz obiekt klasy ImagingAPI z poświadczeniami klienta
  3. Określ pliki wejściowe i wyjściowe
  4. Przeczytaj wejściowy plik JPG i prześlij go do chmury
  5. Utwórz obiekt ConvertImageRequest z formatami plików wejściowych i wyjściowych
  6. Wywołaj metodę convertImage, aby Konwertować JPG na PSD przy użyciu REST API
  7. Zapisz wyjściowy plik PSD na dysku lokalnym

Kod do konwersji JPG na PSD w Java Low Code API

Fragment kodu podany na tej stronie pomaga przekonwertować JPG na PSD za pomocą Java REST API. Wystarczy dostarczyć plik JPG za pomocą pakietu Aspose.Imaging REST API SDK i pobrać wyjściowy plik PSD, aby zapisać go lokalnie.

Ta funkcja konwersji JPG na PSD może być wykorzystana bez żadnych aplikacji lub aplikacji o niskim kodzie w systemach Windows, Linux lub Mac.

Poniższy link przedstawia podobną funkcję, która może Ci się przydać: Jak przekonwertować GIF na PSD za pomocą Java REST API

 Polski