Jak przekonwertować PNG na TIFF za pomocą Java REST API

W tym krótkim samouczku dowiesz się, jak konwertować PNG na TIFF za pomocą Java REST API. PNG oznacza przenośną grafikę sieciową. Jest to typ formatu pliku obrazu, który jest powszechnie używany do wyświetlania obrazów w Internecie. Pliki PNG są bezstratne, co oznacza, że żadne dane nie są tracone podczas kompresji obrazu. Format obsługuje do 24-bitowych kolorów i zapewnia wyższą jakość obrazów niż inne formaty plików, takie jak JPEG. Wszystkie nowoczesne przeglądarki internetowe mogą wyświetlać obrazy w formacie PNG.

Wręcz przeciwnie, TIFF (Tagged Image File Format) to format pliku obrazu rastrowego używany do przechowywania wysokiej jakości grafiki. Jest powszechnie używany w fotografii cyfrowej i DTP i może przechowywać obrazy kolorowe i w skali szarości o wysokiej rozdzielczości, a także obrazy bitmapowe. Obsługuje również warstwy, wiele stron i może być kompresowany przy użyciu bezstratnych lub stratnych metod kompresji. Jeśli chcesz konwertować PNG na TIFF w Java Low Code API, możesz to zrobić za pomocą poniższego kodu.

Warunek wstępny

Kroki, aby przekonwertować PNG na TIFF w Java REST API

  1. Ustaw identyfikator klienta i klucz tajny klienta dla interfejsu API
  2. Utwórz obiekt klasy ImagingAPI z poświadczeniami klienta
  3. Określ pliki wejściowe i wyjściowe
  4. Przeczytaj wejściowy plik PNG i prześlij go do magazynu w chmurze
  5. Utwórz instancję ConvertImageRequest z formatami plików wejściowych i wyjściowych
  6. Wywołaj metodę convertImage, aby Konwertować PNG na TIFF przy użyciu REST API
  7. Zapisz wyjściowy plik TIFF na dysku lokalnym

Kod do konwersji PNG na TIFF w Java Low Code API

Powyższy fragment kodu umożliwia konwersję formatu PNG do formatu TIFF przy użyciu interfejsu Java REST API. Wystarczy wprowadzić plik PNG za pomocą zestawu SDK API REST Aspose.Imaging i pobrać wyjściowy plik TIFF, aby zapisać go lokalnie.

Tę konwersję PNG na TIFF można wykonać bez aplikacji bez kodu lub z niskim kodem w dowolnym systemie operacyjnym.

Sprawdź powiązaną funkcję pod następującym linkiem: Jak przekonwertować PNG na BMP za pomocą Java REST API

 Polski