Jak przekonwertować PNG na BMP za pomocą Java REST API

W tym krótkim samouczku wyjaśniono, jak konwertować PNG na BMP za pomocą Java REST API. PNG (Portable Network Graphics) to format pliku rastrowego, który kompresuje dane obrazu na potrzeby witryn internetowych i innych zastosowań online. Format wykorzystuje bezstratną kompresję, co oznacza, że jakość obrazu nie ulega pogorszeniu podczas kompresji obrazu. Pliki PNG są często używane zamiast plików GIF i JPEG ze względu na lepszą jakość obrazu i mniejsze rozmiary plików.

Podczas gdy BMP (bitmapa) to format pliku obrazu używany do przechowywania cyfrowych obrazów bitmapowych, zwłaszcza w systemach operacyjnych Microsoft Windows i OS/2. Pliki BMP są przechowywane w formacie mapy bitowej niezależnej od urządzenia (DIB), który jest formatem obrazu rastrowego używanym do przechowywania cyfrowych obrazów bitmapowych niezależnie od urządzenia wyświetlającego. Pliki BMP są zwykle nieskompresowane, co czyni je dużymi rozmiarami. Są powszechnie używane do przechowywania zdjęć cyfrowych i innych typów obrazów. Jeśli potrzebujesz konwersji PNG na BMP w Java Low Code API, to samo można wykonać, używając następującego fragmentu kodu.

Warunek wstępny

Kroki, aby przekonwertować PNG na BMP w Java REST API

  1. Ustaw identyfikator klienta i klucz tajny klienta dla interfejsu API
  2. Utwórz instancję klasy ImagingAPI z poświadczeniami klienta
  3. Określ pliki wejściowe i wyjściowe
  4. Przeczytaj wejściowy plik PNG i prześlij go do magazynu w chmurze
  5. Utwórz instancję ConvertImageRequest z formatami plików wejściowych i wyjściowych
  6. Wywołaj metodę convertImage, aby Konwertować PNG na BMP przy użyciu REST API
  7. Zapisz wyjściowy plik BMP na dysku lokalnym

Kod do konwersji PNG na BMP w Java Low Code API

Powyższy fragment kodu umożliwia konwersję PNG do BMP za pomocą Java REST API. Wystarczy dostarczyć plik PNG za pomocą zestawu SDK API REST Aspose.Imaging i pobrać wyjściowy plik BMP, aby zapisać go lokalnie.

Ta konwersja PNG na BMP może być używana bez aplikacji bez kodu lub z niskim kodem na dowolnej platformie.

Pomocna może być też powiązana funkcja: Jak przekonwertować PNG na PDF za pomocą Java REST API

 Polski