Jak przekonwertować EMF na PDF za pomocą Java REST API

W tym samouczku dowiesz się, jak konwertować EMF na PDF za pomocą Java REST API. EMF oznacza Enhanced Metafile Format i jest to format pliku grafiki wektorowej używany w systemie Microsoft Windows. Jest podobny do formatu pliku WMF, ale jest ulepszoną wersją, która obsługuje dodatkowe funkcje, takie jak kolor, wypełnienia gradientowe, antyaliasing i przezroczystość. Pliki EMF mogą być wykorzystywane do wielu różnych celów, od rysunków CAD po zdjęcia cyfrowe.

Ale PDF (Portable Document Format) to format pliku opracowany przez Adobe Systems jako uniwersalny format plików do przeglądania, drukowania i udostępniania dokumentów. Dokumenty PDF są tworzone przy użyciu programów Adobe Acrobat, Acrobat Capture lub podobnych produktów. Format pliku PDF zachowuje formatowanie dokumentu i umożliwia udostępnianie plików. Pliki PDF są często używane do elektronicznej dystrybucji dokumentów, ponieważ plik PDF zachowuje dokładnie układ oryginalnego dokumentu. Jeśli interesuje Cię konwersja EMF do PDF w Java Low Code API, możesz to zrobić za pomocą kodu podanego poniżej.

Warunek wstępny

Kroki, aby przekonwertować EMF na PDF w Java REST API

  1. Ustaw identyfikator klienta i klucz tajny klienta dla interfejsu API
  2. Utwórz obiekt klasy ImagingAPI z poświadczeniami klienta
  3. Określ pliki wejściowe i wyjściowe
  4. Przeczytaj plik wejściowy EMF i prześlij go do magazynu w chmurze
  5. Utwórz obiekt ConvertImageRequest z formatami plików wejściowych i wyjściowych
  6. Wywołaj metodę convertImage, aby Konwertować EMF na PDF za pomocą REST API
  7. Zapisz wyjściowy plik PDF na dysku lokalnym

Kod do konwersji EMF na PDF w Java Low Code API

Powyższy fragment kodu umożliwia konwersję formatu EMF do formatu PDF za pomocą interfejsu Java REST API. Wystarczy dostarczyć plik EMF za pomocą zestawu SDK API REST Aspose.Imaging i pobrać wyjściowy plik PDF, aby zapisać go lokalnie.

Ta konwersja EMF na PDF może być wykorzystana bez aplikacji bez kodu lub aplikacji o niskim kodzie na dowolnej platformie.

Pomocna może być też powiązana funkcja: Jak przekonwertować WMF na PDF za pomocą Java REST API

 Polski