Jak przekonwertować WMF na PDF za pomocą Java REST API

Ten krótki samouczek pokazuje, jak konwertować plik WMF do formatu PDF za pomocą Java REST API. WMF (Windows Metafile) to format pliku graficznego używany do przechowywania grafiki wektorowej i obrazów bitmapowych. Został opracowany przez firmę Microsoft i jest powszechnie używany w obrazach clipart, logo i innych typach obrazów graficznych. Pliki WMF są często używane w aplikacjach Windows, takich jak Microsoft Word i PowerPoint.

Natomiast PDF (Portable Document Format) to format pliku opracowany przez firmę Adobe Systems do wymiany dokumentów. Pliki PDF służą do niezawodnego prezentowania i wymiany dokumentów, niezależnie od oprogramowania, sprzętu lub systemu operacyjnego. Pliki PDF zawierają tekst, obrazy i inne informacje, które są połączone w jeden plik, który można udostępniać na wielu urządzeniach. Jeśli chcesz WMF do konwersji PDF w Java Low Code API, to samo można wykonać za pomocą następującego kodu.

Warunek wstępny

Kroki, aby przekonwertować WMF na PDF w Java REST API

  1. Ustaw identyfikator klienta i klucz tajny klienta dla interfejsu API
  2. Utwórz instancję klasy ImagingAPI z poświadczeniami klienta
  3. Określ pliki wejściowe i wyjściowe
  4. Przeczytaj wejściowy plik WMF i prześlij go do magazynu w chmurze
  5. Utwórz instancję ConvertImageRequest z formatami plików wejściowych i wyjściowych
  6. Wywołaj metodę convertImage, aby Konwertować WMF na PDF przy użyciu REST API
  7. Zapisz wyjściowy plik PDF na dysku lokalnym

Kod do konwersji WMF na PDF w Java Low Code API

Przykładowy kod w tym poście umożliwia konwersję WMF do formatu PDF za pomocą Java REST API. Wystarczy wprowadzić plik WMF za pomocą zestawu SDK API REST Aspose.Imaging i pobrać wyjściowy plik PDF, aby zapisać go lokalnie.

Ta funkcja konwersji WMF na PDF może być używana z dowolnymi aplikacjami bez kodu lub z niskim kodem w systemach Windows, Linux lub Mac.

Podobną funkcję można znaleźć w następującym temacie: Jak przekonwertować SVG na PDF za pomocą Java REST API

 Polski