Πώς να μετατρέψετε το DOCX σε XPS με το Java REST API

Ο ακόλουθος οδηγός βήμα προς βήμα σάς δείχνει πώς να μετατρέψετε το DOCX σε XPS με το Java REST API στο cloud. Για να εξαγάγουμε το DOCX σε μορφή XPS, χρησιμοποιούμε το Aspose.Words για Java Cloud SDK. Εάν θέλετε μετατροπή DOCX σε XPS σε Java Low Code API, τότε το ίδιο μπορεί να επιτευχθεί με τη βοήθεια των παρακάτω βημάτων και κώδικα.

Προαπαιτούμενο

Βήματα για τη μετατροπή DOCX σε XPS στο Java REST API

  1. Ορίστε Client ID και Client Secret για το API
  2. Δημιουργήστε ένα αντικείμενο κλάσης WordsAPI με διαπιστευτήρια πελάτη
  3. Καθορίστε τα αρχεία εισόδου και εξόδου
  4. Διαβάστε το αρχείο εισόδου DOCX και μεταφορτώστε το στον αποθηκευτικό χώρο cloud
  5. Δημιουργήστε μια παρουσία του WordsAPI με μορφές αρχείων εισόδου και εξόδου
  6. Καλέστε τη μέθοδο convertDocument σε Μετατροπή DOCX σε XPS χρησιμοποιώντας REST API
  7. Αποθηκεύστε το αρχείο εξόδου XPS σε τοπικό δίσκο

Κώδικας για μετατροπή DOCX σε XPS σε Java Low Code API

Ο κώδικας που δίνεται παραπάνω σάς βοηθά να μετατρέψετε το DOCX σε XPS με το Java REST API. Απλώς πρέπει να παρέχετε το αρχείο DOCX με τη βοήθεια του Aspose.Words REST API SDK για Java και να κατεβάσετε το αρχείο εξόδου XPS για να το αποθηκεύσετε τοπικά χρησιμοποιώντας το API μετατροπής Aspose online.

Η παραπάνω Μετατροπή DOCX σε XPS θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί με οποιεσδήποτε εφαρμογές χωρίς κώδικα ή χαμηλού κώδικα σε Windows, Linux ή Mac.

Μια σχετική δυνατότητα μπορεί επίσης να σας φανεί χρήσιμη: Πώς να μετατρέψετε το DOCX σε TIFF με το Java REST API

 Ελληνικά