Πώς να μετατρέψετε το DOCX σε TIFF με το Java REST API

Αυτό το σύντομο σεμινάριο σάς δείχνει πώς να μετατρέψετε το DOCX σε TIFF με το Java REST API. Το DOCX είναι μια μορφή αρχείου που δημιουργήθηκε από το Microsoft Word και χρησιμοποιείται για έγγραφα επεξεργασίας κειμένου. Είναι ένα πρότυπο που βασίζεται σε XML για τη δημιουργία και την αποθήκευση εγγράφων και είναι ο διάδοχος της μορφής DOC. Τα αρχεία DOCX μπορούν να ανοίξουν από το Microsoft Word και από τους περισσότερους άλλους επεξεργαστές κειμένου, συμπεριλαμβανομένων των Open Office και Apple Pages.

Ενώ, το TIFF (Μορφή αρχείου εικόνας με ετικέτα) είναι μια μορφή αρχείου για την αποθήκευση εικόνων γραφικών ράστερ, δημοφιλής στους γραφίστες, στον εκδοτικό κλάδο και στους φωτογράφους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση εικόνων με bitmap μεγέθους έως 4 GB και προσφέρει υποστήριξη για επίπεδα και πολλαπλές σελίδες. Τα αρχεία TIFF χρησιμοποιούνται επίσης για την αποθήκευση γραφικών υψηλής ποιότητας και μπορούν να συμπιεστούν χρησιμοποιώντας συμπίεση χωρίς απώλειες. Εάν χρειάζεστε μετατροπή DOCX σε TIFF σε Java Low Code API, τότε αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη βοήθεια του παρακάτω αποσπάσματος.

Προαπαιτούμενο

Βήματα για τη μετατροπή του DOCX σε TIFF στο Java REST API

  1. Ορίστε Client ID και Client Secret για το API
  2. Δημιουργήστε ένα αντικείμενο κλάσης WordsAPI με διαπιστευτήρια πελάτη
  3. Καθορίστε τα αρχεία εισόδου και εξόδου
  4. Διαβάστε το αρχείο εισόδου DOCX και μεταφορτώστε το στον αποθηκευτικό χώρο cloud
  5. Δημιουργήστε μια παρουσία του WordsAPI με μορφές αρχείων εισόδου και εξόδου
  6. Καλέστε τη μέθοδο convertDocument σε Μετατροπή DOCX σε TIFF χρησιμοποιώντας REST API
  7. Αποθηκεύστε το αρχείο TIFF εξόδου στον τοπικό δίσκο

Κώδικας για μετατροπή DOCX σε TIFF σε Java Low Code API

Το δείγμα κώδικα που εμφανίζεται παραπάνω σάς βοηθά να μετατρέψετε το DOCX σε TIFF με το Java REST API. Απλώς χρειάζεται να ανεβάσετε το αρχείο DOCX με τη βοήθεια του Aspose.Words REST API SDK και να κατεβάσετε το αρχείο εξόδου TIFF για να το αποθηκεύσετε τοπικά.

Η παραπάνω μετατροπή DOCX σε TIFF θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί με οποιεσδήποτε εφαρμογές χωρίς κώδικα ή χαμηλού κώδικα σε οποιαδήποτε πλατφόρμα.

Μια παρόμοια δυνατότητα μπορεί να βρεθεί στο ακόλουθο θέμα: Πώς να μετατρέψετε PDF σε DOCX με Java REST API

 Ελληνικά