Πώς να δημιουργήσετε λογαριασμό Aspose Cloud και να λάβετε κλειδιά API

Σε αυτόν τον οδηγό βήμα προς βήμα, θα σας δείξουμε πώς να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό για τα API χαμηλού κώδικα REST του Aspose Cloud. Αφού δημιουργήσετε έναν λογαριασμό, θα μπορείτε να δείτε τον πίνακα ελέγχου και να λάβετε τα κλειδιά API κ.λπ.

Βήματα για τη δημιουργία λογαριασμού Aspose Cloud APIs

  1. Παω σε Dashboard.Aspose.Cloud
  2. Θα ανακατευθυνθείτε στη σελίδα Single Sign On
  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Εγγραφή για νέο λογαριασμό
  4. Συνδεθείτε αφού δημιουργηθεί ο λογαριασμός σας
  5. Δημιουργήστε μια νέα εφαρμογή στον Πίνακα ελέγχου
  6. Επιλέξτε προεπιλεγμένο χώρο αποθήκευσης
  7. Λάβετε Client ID και Client Secret από την ενότητα Client Credentials της εφαρμογής

Once you have got the client credentials after creating an account, you should be able to use these API access details with REST API calls.

 Ελληνικά