Πώς να μετατρέψετε το DOCX σε DOC με το Java REST API

Σε αυτό το σεμινάριο, θα μάθετε πώς να μετατρέπετε το DOCX σε DOC με το Java REST API στο cloud. Για να εξαγάγουμε το DOCX σε μορφή DOC, χρησιμοποιούμε το Aspose.Words για Java Cloud SDK. Εάν επιθυμείτε τη μετατροπή DOCX σε DOC στο Java Low Code API, τότε το ίδιο μπορεί να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας τα παρακάτω βήματα και τον κώδικα.

Προαπαιτούμενο

Βήματα για τη μετατροπή DOCX σε DOC στο Java REST API

  1. Ορίστε Client ID και Client Secret για το API
  2. Δημιουργήστε ένα αντικείμενο κλάσης WordsAPI με διαπιστευτήρια πελάτη
  3. Καθορίστε τα αρχεία εισόδου και εξόδου
  4. Διαβάστε το αρχείο εισόδου DOCX και μεταφορτώστε το στον αποθηκευτικό χώρο cloud
  5. Δημιουργήστε ένα αντικείμενο WordsAPI με μορφές αρχείων εισόδου και εξόδου
  6. Καλέστε τη μέθοδο convertDocument σε Μετατροπή DOCX σε DOC χρησιμοποιώντας REST API
  7. Αποθηκεύστε το αρχείο DOC εξόδου στον τοπικό δίσκο

Κώδικας για μετατροπή DOCX σε DOC σε Java Low Code API

Το δείγμα αποσπάσματος κώδικα που καθορίζεται παραπάνω σάς βοηθά να μετατρέψετε το DOCX σε DOC με το Java REST API. Χρειάζεται μόνο να εισαγάγετε το αρχείο DOCX με τη βοήθεια του Aspose.Words REST API SDK για Java και να κατεβάσετε το αρχείο DOC εξόδου για να το αποθηκεύσετε τοπικά χρησιμοποιώντας το API μετατροπής Aspose online.

Η παραπάνω μετατροπή DOCX σε DOC μπορεί να καταναλωθεί με οποιεσδήποτε εφαρμογές χωρίς κώδικα ή χαμηλού κώδικα σε οποιαδήποτε συσκευή ή υπολογιστή.

Το παρακάτω θέμα εξερευνά μια παρόμοια λειτουργία που μπορεί επίσης να είναι χρήσιμη: Πώς να μετατρέψετε το DOCX σε TIFF με το Java REST API

 Ελληνικά