Πώς να μετατρέψετε το DOC σε MHTML με το Java REST API

Αυτός ο σύντομος οδηγός σάς δείχνει πώς να μετατρέψετε το DOC σε MHTML με το Java REST API στο cloud. Για να εξαγάγουμε το DOC σε μορφή MHTML, χρησιμοποιούμε το Aspose.Words για Java Cloud SDK. Εάν χρειάζεστε Μετατροπή DOC σε MHTML σε Java Low Code API, τότε το ίδιο μπορείτε να κάνετε με τη βοήθεια των παρακάτω βημάτων και του αποσπάσματος κώδικα.

Προαπαιτούμενο

Βήματα για τη μετατροπή DOC σε MHTML στο Java REST API

  1. Ορίστε Client ID και Client Secret για το API
  2. Δημιουργήστε ένα αντικείμενο κλάσης WordsAPI με διαπιστευτήρια πελάτη
  3. Καθορίστε τα αρχεία εισόδου και εξόδου
  4. Διαβάστε το αρχείο εισόδου DOC και μεταφορτώστε το στον αποθηκευτικό χώρο cloud
  5. Δημιουργήστε ένα αντικείμενο WordsAPI με μορφές αρχείων εισόδου και εξόδου
  6. Καλέστε τη μέθοδο convertDocument σε Μετατροπή DOC σε MHTML χρησιμοποιώντας REST API
  7. Αποθηκεύστε το αρχείο MHTML εξόδου στον τοπικό δίσκο

Κώδικας για μετατροπή DOC σε MHTML σε Java Low Code API

Το δείγμα κώδικα σε αυτήν την ανάρτηση σάς δίνει τη δυνατότητα να μετατρέψετε το DOC σε MHTML με το Java REST API. Χρειάζεται απλώς να ανεβάσετε ένα αρχείο DOC με τη βοήθεια του Aspose.Words REST API SDK για Java και να κατεβάσετε το αρχείο εξόδου MHTML για να το αποθηκεύσετε τοπικά χρησιμοποιώντας το API μετατροπής Aspose online.

Η παραπάνω Μετατροπή DOC σε MHTML θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί με οποιεσδήποτε εφαρμογές χωρίς κώδικα ή χαμηλού κώδικα σε οποιαδήποτε πλατφόρμα.

Μπορείτε επίσης να ελέγξετε ένα σχετικό θέμα στον ακόλουθο σύνδεσμο: Πώς να μετατρέψετε το DOCX σε MHTML με το Java REST API

 Ελληνικά