Πώς να μετατρέψετε το DOCX σε MHTML με το Java REST API

Αυτός ο γρήγορος οδηγός επεξεργάζεται πώς να μετατρέψετε το DOCX σε MHTML με το Java REST API στο cloud. Για να εξαγάγουμε το DOCX σε μορφή MHTML, χρησιμοποιούμε το Aspose.Words για Java Cloud SDK. Εάν χρειάζεστε Μετατροπή DOCX σε MHTML σε Java Low Code API, τότε αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια του παρακάτω κώδικα μαζί με τα βήματα.

Προαπαιτούμενο

Βήματα για τη μετατροπή του DOCX σε MHTML στο Java REST API

  1. Ορίστε Client ID και Client Secret για το API
  2. Δημιουργήστε ένα αντικείμενο κλάσης WordsAPI με διαπιστευτήρια πελάτη
  3. Καθορίστε τα αρχεία εισόδου και εξόδου
  4. Διαβάστε το αρχείο εισόδου DOCX και μεταφορτώστε το στον αποθηκευτικό χώρο cloud
  5. Δημιουργήστε μια παρουσία του WordsAPI με μορφές αρχείων εισόδου και εξόδου
  6. Καλέστε τη μέθοδο convertDocument σε Μετατροπή DOCX σε MHTML χρησιμοποιώντας REST API
  7. Αποθηκεύστε το αρχείο εξόδου MHTML σε τοπικό δίσκο

Κώδικας για μετατροπή DOCX σε MHTML σε Java Low Code API

Το δείγμα κώδικα που κοινοποιήθηκε παραπάνω σάς δίνει τη δυνατότητα να μετατρέψετε το DOCX σε MHTML με το Java REST API. Χρειάζεται μόνο να παρέχετε το αρχείο DOCX με τη βοήθεια του Aspose.Words REST API SDK για Java και να κατεβάσετε το αρχείο εξόδου MHTML για να το αποθηκεύσετε τοπικά χρησιμοποιώντας το API μετατροπής Aspose online.

Αυτή η δυνατότητα μετατροπής DOCX σε MHTML θα μπορούσε να λειτουργήσει με οποιεσδήποτε εφαρμογές χωρίς κώδικα ή χαμηλού κώδικα σε οποιαδήποτε πλατφόρμα.

Μια άλλη σχετική δυνατότητα βρίσκεται στην ακόλουθη διεύθυνση URL: Πώς να μετατρέψετε το DOCX σε PDF με το Java REST API

 Ελληνικά