Πώς να μετατρέψετε το DOC σε EPUB με το Java REST API

Το παρακάτω βήμα προς βήμα σεμινάριο σάς δείχνει πώς να μετατρέψετε το DOC σε EPUB με το Java REST API στο cloud. Για να εξαγάγουμε το DOC σε μορφή EPUB, χρησιμοποιούμε το Aspose.Words για Java Cloud SDK. Εάν θέλετε Μετατροπή DOC σε EPUB στο Java Low Code API, τότε το ίδιο μπορείτε να εκτελέσετε χρησιμοποιώντας το παρακάτω απόσπασμα κώδικα μαζί με τα βήματα.

Προαπαιτούμενο

Βήματα για τη μετατροπή DOC σε EPUB στο Java REST API

  1. Ορίστε Client ID και Client Secret για το API
  2. Δημιουργήστε ένα αντικείμενο κλάσης WordsAPI με διαπιστευτήρια πελάτη
  3. Καθορίστε τα αρχεία εισόδου και εξόδου
  4. Διαβάστε το αρχείο εισόδου DOC και μεταφορτώστε το στον αποθηκευτικό χώρο cloud
  5. Δημιουργήστε ένα αντικείμενο WordsAPI με μορφές αρχείων εισόδου και εξόδου
  6. Καλέστε τη μέθοδο convertDocument σε Μετατροπή DOC σε EPUB χρησιμοποιώντας REST API
  7. Αποθηκεύστε το αρχείο EPUB εξόδου στον τοπικό δίσκο

Κώδικας για μετατροπή DOC σε EPUB σε Java Low Code API

Το απόσπασμα κώδικα που δίνεται σε αυτήν τη σελίδα σάς επιτρέπει να μετατρέψετε το DOC σε EPUB με το Java REST API. Χρειάζεται απλώς να ανεβάσετε το αρχείο DOC με τη βοήθεια του Aspose.Words REST API SDK για Java και να κατεβάσετε το αρχείο εξόδου EPUB για να το αποθηκεύσετε τοπικά χρησιμοποιώντας το API μετατροπής Aspose online.

Αυτή η δυνατότητα μετατροπής DOC σε EPUB θα μπορούσε να λειτουργήσει με οποιεσδήποτε εφαρμογές χωρίς κώδικα ή χαμηλού κώδικα σε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα.

Μπορείτε επίσης να ελέγξετε μια άλλη παρόμοια λειτουργία στην ακόλουθη σελίδα: Πώς να μετατρέψετε το DOCX σε EPUB με το Java REST API

 Ελληνικά