Πώς να μετατρέψετε το DOCX σε EPUB με το Java REST API

Αυτό το σεμινάριο σάς δείχνει πώς να μετατρέψετε το DOCX σε EPUB με το Java REST API στο cloud. Για να εξαγάγουμε το DOCX σε μορφή EPUB, χρησιμοποιούμε το Aspose.Words για Java Cloud SDK. Εάν θέλετε Μετατροπή DOCX σε EPUB σε Java Low Code API, τότε το ίδιο μπορείτε να εκτελέσετε με τη βοήθεια του παρακάτω κώδικα και βημάτων.

Προαπαιτούμενο

Βήματα για τη μετατροπή του DOCX σε EPUB στο Java REST API

  1. Ορίστε Client ID και Client Secret για το API
  2. Δημιουργήστε μια παρουσία κλάσης WordsAPI με διαπιστευτήρια πελάτη
  3. Καθορίστε τα αρχεία εισόδου και εξόδου
  4. Διαβάστε το αρχείο εισόδου DOCX και μεταφορτώστε το στον αποθηκευτικό χώρο cloud
  5. Δημιουργήστε ένα αντικείμενο WordsAPI με μορφές αρχείων εισόδου και εξόδου
  6. Καλέστε τη μέθοδο convertDocument σε Μετατροπή DOCX σε EPUB χρησιμοποιώντας REST API
  7. Αποθηκεύστε το αρχείο EPUB εξόδου στον τοπικό δίσκο

Κώδικας για μετατροπή DOCX σε EPUB σε Java Low Code API

Το δείγμα κώδικα που κοινοποιήθηκε παραπάνω σάς δίνει τη δυνατότητα να μετατρέψετε το DOCX σε EPUB με το Java REST API. Χρειάζεται απλώς να παρέχετε αρχείο DOCX με τη βοήθεια του Aspose.Words REST API SDK για Java και να κατεβάσετε το αρχείο εξόδου EPUB για να το αποθηκεύσετε τοπικά χρησιμοποιώντας το API μετατροπής Aspose online.

Η παραπάνω μετατροπή DOCX σε EPUB μπορεί να λειτουργήσει με οποιεσδήποτε εφαρμογές χωρίς κώδικα ή χαμηλού κώδικα σε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα.

Μια άλλη σχετική δυνατότητα βρίσκεται στην ακόλουθη διεύθυνση URL: Πώς να μετατρέψετε το DOCX σε PDF με το Java REST API

 Ελληνικά