Πώς να μετατρέψετε το DOC σε DOCX με το Java REST API

Αυτός ο γρήγορος οδηγός επεξεργάζεται πώς να μετατρέψετε το DOC σε DOCX με το Java REST API στο cloud. Για να εξαγάγουμε το DOC σε μορφή DOCX, χρησιμοποιούμε το Aspose.Words για Java Cloud SDK. Αν σας ενδιαφέρει η Μετατροπή DOC σε DOCX σε Java Low Code API, τότε το ίδιο μπορεί να επιτευχθεί με τη βοήθεια του παρακάτω δείγματος κώδικα και απλών βημάτων.

Προαπαιτούμενο

Βήματα για τη μετατροπή DOC σε DOCX στο Java REST API

  1. Ορίστε Client ID και Client Secret για το API
  2. Δημιουργήστε ένα αντικείμενο κλάσης WordsAPI με διαπιστευτήρια πελάτη
  3. Καθορίστε τα αρχεία εισόδου και εξόδου
  4. Διαβάστε το αρχείο εισόδου DOC και μεταφορτώστε το στον αποθηκευτικό χώρο cloud
  5. Δημιουργήστε μια παρουσία του WordsAPI με μορφές αρχείων εισόδου και εξόδου
  6. Καλέστε τη μέθοδο convertDocument σε Μετατροπή DOC σε DOCX χρησιμοποιώντας REST API
  7. Αποθηκεύστε το αρχείο εξόδου DOCX σε τοπικό δίσκο

Κώδικας για μετατροπή DOC σε DOCX σε Java Low Code API

Το παραπάνω απόσπασμα κώδικα σάς δίνει τη δυνατότητα να μετατρέψετε το DOC σε DOCX με το Java REST API. Πρέπει μόνο να παρέχετε ένα αρχείο DOC με τη βοήθεια του Aspose.Words REST API SDK για Java και να κατεβάσετε το αρχείο εξόδου DOCX για να το αποθηκεύσετε τοπικά χρησιμοποιώντας το API μετατροπής Aspose online.

Η παραπάνω Μετατροπή DOC σε DOCX μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιεσδήποτε εφαρμογές χωρίς κώδικα ή χαμηλού κώδικα σε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα.

Μπορείτε επίσης να ελέγξετε ένα σχετικό θέμα στον ακόλουθο σύνδεσμο: Πώς να μετατρέψετε το DOCX σε DOC με το Java REST API

 Ελληνικά