Chuyển đổi Word sang RTF bằng NET REST API

Chủ đề rõ ràng này đòi hỏi quá trình chuyển đổi Word thành RTF bằng NET REST API. Chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Words for .NET Cloud SDK để xuất tệp Word DOC sang tệp RTF. Nếu bạn có ý định phát triển Bộ chuyển đổi Word DOC sang RTF bằng API mã thấp C#, vui lòng làm theo các nguyên tắc được chia sẻ trong bài viết này và thử tính năng này bằng cách sử dụng mã mẫu đang hoạt động.

Điều kiện tiên quyết

Các bước để chuyển đổi Word DOC sang RTF bằng API mã thấp C#

  1. Đặt Client ID và Client Secret cho API chuyển Word Doc sang RTF
  2. Tạo một phiên bản của lớp WordsAPI bằng thông tin xác thực ứng dụng khách của bạn
  3. Đặt tên tệp RTF đầu vào và đầu ra
  4. Đọc tệp Word DOC nguồn và chuyển đổi tệp đó thành luồng tệp
  5. Sử dụng phương pháp ConvertDocument để Chuyển đổi DOCX sang RTF bằng REST API
  6. Lưu tệp RTF đã tạo trên đĩa cục bộ

Các bước trên đảm bảo quá trình chuyển đổi DOCX sang RTF được đơn giản hóa bằng API REST, theo đó quy trình được bắt đầu bằng cách sử dụng Aspose.Words cho .NET REST SDK và tạo đối tượng của lớp WordsApi bằng cách cung cấp mã nhận dạng ứng dụng đám mây đã tạo và các giá trị bí mật cho đăng ký. Tệp Word nguồn sẽ được truy cập thông qua luồng tệp từ đĩa và bằng cách sử dụng phương thức ConvertDocument(), quá trình chuyển đổi Word sang RTF sẽ được hoàn thành trên đám mây và luồng tệp RTF sẽ được trả về có thể được lưu trên đĩa.

Mã chuyển đổi DOC sang RTF bằng NET REST API

Mã ví dụ này trình bày cơ sở để phát triển trình chuyển đổi Tài liệu Word sang RTF với API C# REST. Bạn có thể định cấu hình các tham số bổ sung trong quá trình chuyển đổi bao gồm đường dẫn đến tài liệu đầu ra, khoảng cách dòng và tên tệp đầu ra. Tính năng chuyển đổi DOC sang RTF này có thể được tích hợp với bất kỳ ứng dụng không có mã hoặc mã thấp nào trên bất kỳ hệ điều hành nào hỗ trợ .NET Framework.

Trong chủ đề này, chúng ta đã tìm hiểu về Chuyển đổi Word sang RTF bằng NET REST API. Nếu bạn quan tâm đến việc chuyển đổi Word sang PDF, hãy tham khảo bài viết về cách chuyển đổi DOCX sang PDF bằng API NET REST.

 Tiếng Việt