Cách chuyển đổi DOC sang EPUB bằng API Java REST

Hướng dẫn từng bước sau đây chỉ cho bạn cách chuyển đổi DOC thành EPUB bằng Java REST API trên đám mây. Để xuất định dạng DOC sang EPUB, chúng tôi đang sử dụng Aspose.Words cho Java Cloud SDK. Nếu bạn muốn Chuyển đổi DOC sang EPUB trong Java Low Code API thì bạn có thể thực hiện tương tự bằng cách sử dụng đoạn mã sau cùng với các bước.

Điều kiện tiên quyết

Các bước để chuyển đổi DOC sang EPUB trong Java REST API

  1. Đặt ID khách hàng và Bí mật khách hàng cho API
  2. Tạo một đối tượng của lớp WordsAPI với thông tin đăng nhập của khách hàng
  3. Chỉ định tập tin đầu vào và đầu ra
  4. Đọc tệp DOC đầu vào và tải lên bộ nhớ đám mây
  5. Tạo một đối tượng WordsAPI với các định dạng tệp đầu vào và đầu ra
  6. Gọi phương thức convertDocument để Chuyển đổi DOC sang EPUB bằng REST API
  7. Lưu tệp EPUB đầu ra trên đĩa cục bộ

Mã chuyển đổi DOC sang EPUB trong Java Low Code API

Đoạn mã được cung cấp trên trang này cho phép bạn chuyển đổi DOC sang EPUB bằng API Java REST. Bạn chỉ cần tải lên tệp DOC với sự trợ giúp của Aspose.Words REST API SDK cho Java và tải xuống tệp EPUB đầu ra để lưu cục bộ bằng cách sử dụng API chuyển đổi Aspose trực tuyến.

Tính năng Chuyển đổi DOC sang EPUB này có thể được vận hành với bất kỳ ứng dụng không có mã hoặc mã thấp nào trên bất kỳ hệ điều hành nào.

Bạn cũng có thể xem một tính năng tương tự khác tại trang sau: Cách chuyển đổi DOCX sang EPUB bằng API Java REST

 Tiếng Việt